Gemeente Eemsdelta sluit jaarrekening 2021 af met een voordelig saldo van €8,4 miljoen

Eemsdelta – In de raadsvergadering van 13 juli bespreekt de gemeenteraad de eerste jaarrekening van de gemeente Eemsdelta. De jaarrekening 2021 sluit met een voordelig saldo van ruim € 8 miljoen.

Incidentele voordelen en behoedzaam financieel beleid
Wethouder Jan Menninga legt uit hoe het kan dat Eemsdelta zoveel geld heeft overgehouden. “Het voordelige resultaat komt hoofdzakelijk door een aantal incidentele meevallers en het voeren van een behoedzaam financieel beleid. Daar hebben we hard aan gewerkt en ik ben tevreden dat het gelukt is om het eerste jaar Eemsdelta zo af te sluiten.”

Besteding van het saldo
Het college stelt voor om met het geld dat vorig is overgehouden een aantal projecten af te ronden. Ook vraagt het college aan de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van  musea in de gemeente en het stimuleren van de detailhandel in Appingedam. Geld kan volgens het college ook bestemd worden voor het opstellen van een economische visie en bedrijventerreinvisie, het maken van een milieubeleidsplan en het digitaliseren van verleende bouwvergunningen. Uiteindelijk blijft dan ruim € 1 miljoen over dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Back to top button