Gemeente Eemsdelta oefent coronaproof stemmen

Delfzijl – Op woensdag 18 november zijn de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. Om te kijken hoe inwoners veilig kunnen stemmen met de huidige coronamaatregelen werd vandaag de raadzaal in het gemeentehuis van Delfzijl omgebouwd tot stemlokaal.

Burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl en voorzitter van de herindelingsverkiezingen: “Vanuit het RIVM zijn richtlijnen gemaakt hoe verkiezingen veilig kunnen verlopen. Vandaag werd samen met enkele voorzitters en leden van de stembureaus gekeken hoe deze richtlijnen in de praktijk werken. Op deze manier bereiden we ons goed voor op de komende verkiezingen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat er veilig kan worden gestemd.”

Samen zorgen we ervoor dat iedereen op een veilige manier kan stemmen

Bij de verkiezingen gelden de coronamaatregelen die nu al van toepassing zijn. Dat betekent dat de bekende maatregelen zoals het houden van 1,5 meter afstand en de hygiëne maatregelen, zoals vaak handen wassen en niezen en hoesten in de elleboog, ook in de stembureaus gelden. Daarnaast hebben alle stembureaus kuchschermen en worden de stemhokjes en potloden regelmatig schoongemaakt. Ook is er een apart stembureaulid aanwezig die kijkt of het niet te druk wordt en waar nodig vraagt om de regels op te volgen.

Stemmen met klachten
Wanneer een inwoner verkoudheidsklachten heeft, mag de betreffende inwoner niet naar het stemlokaal om te stemmen. Heeft een huisgenoot benauwdheidsklachten en/of koorts, dan mogen ook zij niet naar het stembureau om te stemmen. Om wel een stem uit te brengen, kan de inwoner iemand machtigen die namens de inwoner stemt. De mogelijkheden daartoe worden nog nader bekend gemaakt.

Back to top button