Gemeente Eemsdelta laat onderzoeken hoe het stadstrand in Delfzijl nog beter benut kan worden

Delfzijl – Het nieuwe stadsstrand van Delfzijl is in het voorjaar in gebruik genomen. De realisatie van het strand, de boulevard en de verbinding tussen het centrum van Delfzijl en het strand is uitgevoerd als onderdeel van het project Marconi Buitendijks. Het strand is zeer positief ontvangen en trekt veel bezoekers. Daardoor is het een plek die uitnodigt tot nieuwe ontwikkelingen.

Bij de gemeente zijn verschillende verzoeken binnengekomen variërend van de realisatie van een strandpaviljoen tot een standplaats. Op dit moment zijn er geen kaders en richtlijnen om deze initiatieven te beoordelen en te kunnen faciliteren.

Ontwikkeling visie voor strand en omgeving
Het college van burgemeester en wethouders heeft opdracht gegeven aan een gespecialiseerd bureau om in samenwerking met de gemeente een visie te ontwikkelen voor het strand om kaders en richtlijnen te krijgen. Deze visie wordt gemaakt vanuit planologisch, economisch en toeristisch-recreatief perspectief. Het moet onder meer duidelijkheid geven wat kansrijke initiatieven zijn, wat bijdraagt aan de economische ontwikkeling in het gebied, wat wenselijk is op het strand en wat past bij het bestaande aanbod.

Participatie ondernemers, inwoners en organisaties
Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: “Het prachtige nieuwe stadsstrand van Delfzijl is een trekker van formaat. Met de visie willen we in samenwerking met de omgeving in kaart brengen wat bijdraagt  tot de verdere ontwikkeling van het stadsstrand en de omgeving. Het strand moet strand blijven en publiek toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Eemsdelta, is een belangrijk uitgangspunt!”

Ondernemers, inwoners en organisaties worden betrokken bij de totstandkoming van de visie. Ze worden gevraagd mee te praten en mee te denken over de toekomst van het gebied. De strandvisie wordt in het voorjaar 2022 aangeboden aan de gemeenteraad die er een besluit over neemt.Back to top button