Gemeente Delfzijl wil dat NAM rampenplan opstelt voor tankenpark Farmsum

Delfzijl – De gemeente Delfzijl heeft een brief aan minister Wiebes gestuurd in verband met zijn beantwoording van kamervragen over de lekkage van aardgascondensaat in Farmsum.
In de brief geeft de gemeente aan verbaasd te zijn over het feit dat NAM al op 6 oktober bij SodM melding maakte van een lekkage, terwijl de gemeente hier pas op 8 oktober ’s avonds door NAM over ge├»nformeerd werd. De gemeente vraagt hier opheldering over, te meer omdat hierdoor risico’s zijn ontstaan voor zowel omwonenden als medewerkers van overheden.

De minister meldde daarnaast dat bij metingen naar benzeen in de openbare ruimte waarden tussen de 0,3 en 20 ppm zijn gemeten. Deze meetgegevens zijn bij de gemeente niet bekend. De metingen die in opdracht van de gemeente zijn verricht, gaven bij de woonwijk geen verhoogde waardes aan. Verhoogde waardes waren volgens deze metingen alleen in en nabij de putten geconstateerd op terrein dat niet voor publiek toegankelijk is.

De gemeente vraagt de minister om NAM te verzoeken een rampbestrijdingsplan op te stellen. Voor het tankenpark heeft NAM geen rampbestrijdingsplan, terwijl de incidenten daartoe volgens de gemeente alle aanleiding geven.

Tenslotte vraagt de gemeente opheldering over de uitspraak van de minister dat van de 30 kubieke meter aardgascondensaat die is weggelekt, ongeveer 1 kubieke meter in het riool is achtergebleven. Dat is bij de gemeente niet bekend. De gemeente wil, als verantwoordelijke voor rioolbeheer, de documenten ontvangen waaruit dit blijkt.Back to top button