Gemeente Delfzijl waarschuwt metaaldetectie hobbyisten voor instabiele munitie

Delfzijl – De gemeente Delfzijl waarschuwt metaaldetectie hobbyisten voor instabiele munitie in de grond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben er binnen de gemeente Delfzijl diverse (zware) gevechtshandelingen plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is het zeker dat er explosief materiaal in de bodem is achtergebleven.

In de loop der tijd is dit explosief materiaal mogelijk instabiel geworden. Uit meldingen bij de gemeente is gebleken dat er mensen zijn die hobbymatig op zoek zijn naar overblijfselen, al dan niet uit de Tweede Wereldoorlog, en daarbij onbedoeld op explosief materiaal kunnen stuiten.

“Dit kan gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid. Op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening is er binnen de gemeente Delfzijl een detectieverbod van kracht”, aldus de gemeente Delfzijl.

Het verbod houdt in dat het verboden is op een openbare plaats een metaaldetector of enig ander voorwerp, bestemd voor het opsporen van wapens en munitie of munten en dergelijke (zo ook magneetvissen), te gebruiken. Dit verbod is van toepassing op het gehele grondgebied van de gemeente.

Back to top button