Gemeente Delfzijl vraagt bijdrage van het Rijk voor onderzoeken en vondsten munitie in 2016

Delfzijl – De gemeente Delfzijl stelt haar gemeenteraad binnenkort voor om een bijdrage te vragen van de Rijksoverheid voor onderzoeken die zij in 2016 heeft gedaan naar oude, niet geëxplodeerde munitie. Dit is inclusief het opruimen van explosieven. Totaal gaat het om een bedrag van € 845.577,62.

Onderzoeken en vondsten

In totaal zijn er in 2016 vijftien projecten in de gemeente uitgevoerd. Hierbij waren soms meerdere onderzoeken nodig. Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan voordat de nieuwe dijk in Delfzijl werd aangelegd, het Muzeeaquarium werd verbouwd en diverse bouwactiviteiten op industrieterrein Oosterhorn zijn gestart. Soms hebben de onderzoeken geleid tot de vondst van explosieven. Naar aanleiding daarvan zijn in 2016 onder andere zogeheten S-mijnen en een brisantgranaat geruimd.

Risicokaart

Burgemeester Beukema laat weten dat de gemeente ook in 2017 en daarna alert blijft op oude, niet geëxplodeerde munitie. Veiligheid staat voor hem voorop. Het onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog is gebaseerd op een risicokaart. In 2009 heeft de raad van de gemeente ingestemd met het opstellen van de kaart. Sindsdien is er met regelmaat onderzoek naar NGE uitgevoerd voor bouw- en ontwikkelprojecten binnen de gemeente.

Back to top button