Gemeente Delfzijl pleit voor scherper toezicht op Tankenpark NAM: ‘Het had veel vaker mis kunnen gaan’

Famrsum – Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de reactie van het Staats-toezicht op de Mijnen (SodM) op rapporten van de NAM naar aanleiding van de lekkage van aardgas-condensaat in oktober 2018. Door een technische storing kwam toen bijna 30.000 liter aardgascondensaat via een regenwaterriool terecht in het Afwateringskanaal in Farmsum. De conclusie van het SodM is dat de veiligheidscultuur tekort schiet, waardoor de NAM niet op tijd heeft gereageerd op de melding van de technische storing. SodM concludeert daarnaast dat voor omwonenden geen sprake is van gezondheidseffecten op de lange termijn.

Volksgezondheid niet in gevaar geweest
Uit onderzoek is gebleken dat inwoners van Farmsum niet zijn blootgesteld aan te hoge concentraties giftige stoffen. “We weten dat verscheidene inwoners klachten hebben gehad, soms meerdere dagen”, vertelt wethouder IJzebrand Rijzebol. “Ze hadden vooral last van hoofdpijn en misselijkheid. Dat op de lange termijn geen gezondheidsproblemen zijn te verwachten neemt niet weg dat wij het uitermate kwalijk vinden dat inwoners van Farmsum aan deze stoffen zijn blootgesteld. De gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid zijn beperkt gebleven door het kordate optreden van medewerkers van gemeente, omgevingsdienst en waterschap.”

Nader onderzoek naar gezondheidseffecten medewerkers
Het college wil dat nader onderzocht wordt welke gevolgen de lekkage heeft voor de medewerkers die bij de rioolputten hebben gewerkt. Rijzebol: “Zij hebben met hun neus boven de putten gestaan en hebben aardgascondensaat ingeademd. Door de trage reactie van de NAM heeft dat dagen geduurd en daar zijn we zeer verontwaardigd over. Uit de rapportages blijkt onvoldoende welke effecten dit heeft op hun gezondheid. Wij willen dat dat tot op de bodem uitgezocht wordt. Dankzij hun kordate optreden is de overlast voor de omwonenden beperkt gebleven. Maar hoe zit het met deze medewerkers? Daar maken wij ons zorgen over.”

Scherper toezicht nodig
Rijzebol is het eens met de bevindingen van het SodM. “Dit had nooit mogen gebeuren. Het is een geluk bij een ongeluk dat deze lekkage geen grote gevolgen heeft gehad voor mens en milieu. Het had ook anders kunnen uitpakken, want aardgascondensaat bevat giftige stoffen zoals benzeen. Wij willen dat SodM het toezicht op het Tankenpark van NAM blijvend verscherpt.”

NAM belooft beterschap
Na de lekkage heeft NAM diverse onderzoeken verricht. Niet alleen naar oorzaak en gevolgen van het incident, maar ook naar maatregelen om herhaling te voorkomen. Rijzebol is tevreden over deze aanpak. “Wij zijn door NAM in alle openheid tot in de kleinste details geïnformeerd over de oorzaak van de lekkage. Het besef is bij NAM doorgedrongen dat het niet alleen om techniek gaat, maar meer nog om de wijze waarop je omgaat met die techniek. Ik noem het een cultuurprobleem en daar moet beslist verandering in komen. Dat hebben ze zelf gelukkig ook in de gaten. Mij is verzekerd dat er echt iets gaat veranderen in de veiligheidscultuur van de NAM.”

Informatiebijeenkomst voor omwonenden
Naar aanleiding van de publicatie van het rapport van SodM organiseert de gemeente op dinsdag 28 mei een informatiebijeenkomst voor de omwonenden. Daar geven vertegenwoordigers van SodM, RIVM en GGD een toelichting op het rapport van het SodM. Waterschap Hunze en Aa’s, Veiligheids-regio Groningen, Omgevingsdienst Groningen, gemeente Delfzijl en ook NAM zijn aanwezig om vra-gen te beantwoorden.

Back to top button