Gemeente Delfzijl; NAM heeft nauwelijks oog voor welzijn van inwoners

Delfzijl – Het college de gemeente Delfzijl adviseert de minister van Economische Zaken niet in te stemmen met het winningsplan Gaswinning Groningen Gasveld 2016 van de NAM. De reden daarvoor is dat er in het plan te weinig rekening is gehouden met de veiligheid, er teveel onzekerheden bestaan, er zaken ontbreken en dat er te weinig rekening wordt gehouden met de grote negatieve maatschappelijke effecten van de gaswinning.

Aandacht voor chemiepark en hoogbouw
Het college van Delfzijl vindt dat de veiligheid van inwoners en het voorkomen van schade het belangrijkste moet zijn. Burgemeester Gerard Beukema zegt hierover: ‘Economische aspecten en leveringszekerheid zijn ondergeschikt aan de veiligheid van de inwoners van onze gemeente. Het winningsplan zet dat op zijn kop.’ Het college staat op het standpunt dat wie de veiligheid echt vooropstelt, streeft naar minimalisatie van de gasproductie, omdat onweersproken vaststaat dat alleen op die manier aardbevingen zo veel als mogelijk voorkomen kunnen worden met als doel de veiligheid te waarborgen en schade te beperken.’

Welzijn inwoners
Het begrip schade is volgens het college van Delfzijl veel meer dan het voorkomen van ernstige schade aan gebouwen. Het gaat ook om psychosociale schade van inwoners, economische – en reputatieschade. Burgemeester Beukema: ‘Veel woningen in onze gemeente hebben schade. Dat doet heel veel met mensen en geeft zorgen en verdriet. Wij constateren dat de NAM in haar winningsplan nauwelijks oog heeft gehad voor de effecten op de veiligheidsbeleving, de schadebeperking en het welzijn van inwoners.’

Onvoldoende
Samenvattend is de conclusie dat bij het opstellen van het winningsplan de veiligheid, maatschappelijke impact en maatschappelijke acceptatie onvoldoende is beschouwd en meegewogen.

Back to top button