Gemeente Delfzijl investeert in samenwerking met dorpen en wijken

Woldendorp – De komende drie jaar wil het college van de gemeente Delfzijl 661.000 euro beschikbaar stellen om de inwoners van de dorpen en wijken van de gemeente te faciliteren bij het ontwikkelen van initiatieven om hun woon- en leefomgeving vitaal te houden. Het voorstel daartoe wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd. Wethouder Jan Menninga: “Als gemeente zoeken we met inwoners continu naar de beste manieren om samen te werken en initiatieven te realiseren. Onze inwoners weten vaak goed wat ze willen. Vanuit de gemeente kijken we hoe we hen kunnen helpen bij het realiseren van hun wensen.”

Samenspel tussen gemeente en inwoners
Veranderingen in de samenleving, niet alleen in die van Delfzijl, vragen een andere rol van de overheid. Daarom is de gemeente in 2015 gestart met de uitvoering van het beleid om tot een nieuwe manier van samenwerken tussen gemeente en inwoners te komen. De eerste resultaten hiervan zijn goed bevallen. Zowel bij inwoners als binnen de gemeentelijke organisatie. Zo blijkt uit een onlangs gehouden evaluatie.

Gebiedsregie om samenspel te versterken
Om inwoners van haar dorpen en wijken zo optimaal mogelijk te betrekken, heeft de gemeente een team Gebiedsregie. De inwoners van de dorpen en wijken van de gemeente staan voor hen centraal, dit heet gebiedsgericht werken. Het team gebiedsregie zorgt er onder andere voor dat de communicatie tussen het gemeentelijk bestuur en de gemeentelijke organisatie met dorpen en wijken zo goed mogelijk verloopt.

Back to top button