Gemeente Delfzijl investeert 4,5 miljoen euro in openbare ruimte

Delfzijl – Het college heeft de planning voor investeringen aan wegen, riolering, groen en civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en steigers vastgesteld. Op 25 juni stemde de raad in met de benodigde financiering. Met het vaststellen van de ‘Integrale Meerjarenplanning 2020-2024’ investeert de gemeente in 2020 voor 4,5 miljoen euro aan projecten in de openbare ruimte. Veiligheid en betrokkenheid van inwoners zijn hierbij belangrijke speerpunten.

Stimulans voor leefbaarheid
Wethouder Jan Menninga: ‘We staan voor een flinke opgave, zowel vanuit investeringen als onderhoud. Een aantrekkelijke openbare ruimte is belangrijk voor de uitstraling en leefbaarheid van dorpen en wijken. Het gaat er uiteindelijk om dat onze inwoners zich goed voelen in hun eigen woon- en leef-omgeving. Bij de uit te voeren werkzaamheden nemen we bewonersinitiatieven zoveel mogelijk mee. Dit doen we om overlast voor bewoners te beperken en om te besparen op uitvoeringskosten.’

Het is de laatste Integrale Meerjarenplanning voor de zelfstandige gemeente Delfzijl. De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum worden op 1 januari 2021 de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Back to top button