Gemeente Delfzijl geeft bijdrage voor behouden supermarkt en Steunstee Woldendorp

Woldendorp – De Stichting Leefbaar Woldendorp ontvangt een subsidie van € 75.000,- voor de aanschaf van het pand waarin de supermarkt en Steunstee zijn gevestigd. Van de achttien dorps- en buurthuizen in de gemeente is de Troef in Woldendorp de veertiende in rij dat een bijdrage ontvangt voor het renoveren of realiseren van een dorps- of buurthuis.

Wethouder Jan Menninga: “In Noord-Groningen staan de voorzieningen in toenemende mate onder druk, terwijl de behoefte aan goede voorzieningen juist in deze regio groot is. De Troef in Woldendorp heeft zo’n belangrijke plek in de samenleving van het dorp. Het is niet alleen de dorpswinkel, ook de Steunstee is er gevestigd. Een initiatiefgroep uit het dorp is op zoek gegaan naar een oplossing waarbij de dorpswinkel open kan blijven met hulp van de dagbesteding. In combinatie met de ontmoetings-functie voor de winkel en de Steunstee. Met het aangrenzende dorpsplein vormt het geheel een nieuw hart voor Woldendorp.”

Investeren in het hart van Woldendorp
De stichting wil met de subsidie het pand aankopen en vervolgens verbouwen met andere subsidies. De Steunstee krijgt meer ruimte en de supermarkt krijgt een nieuw verkoopconcept waarbij de winkel-tijden weer worden uitgebreid. Naast vaste medewerkers zullen vrijwilligers bijdragen aan de werkzaamheden in de winkel. De aanwezige Steunstee verwacht dat de maatschappelijke functie de komende jaren groeit vanwege leefbaarheidsproblematiek, de vergrijzing en de toenemende zorgbehoefte.

Subsidieloket gesloten
Dorpen en wijken in de gemeente Delfzijl hadden tot 1 juli 2020 een subsidieaanvraag kunnen indienen. Het merendeel van de dorps- en buurthuizen in Delfzijl zijn na afronding van dit project geholpen met een renovatie of realisatie van een duurzame ontmoetingsplek. Meer informatie over het programma ‘Alle Dorpen Een Dak’ is te vinden op www.delfzijl.nl/alledorpeneendak.nl.Back to top button