Gemeente Delfzijl gaat de strijd met zwerfafval aan

Delfzijl – Zwerfafval staat nog steeds in de ergernissen top drie van inwoners van gemeenten in Nederland, ook in de gemeente Delfzijl. Daarom wil de gemeentelijke organisatie met een meerjaren traject zwerfafval bijdragen aan het verminderen van zwerfafval en tegelijkertijd de inwoners van de gemeente meer betrekken bij hun woonomgeving als het gaat om zwerfafval.

Wethouder Rijzebol zegt daarover: “het verminderen van zwerfval is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, opruimen en schoonhouden doen we samen. Als gemeente nemen we daarin het voortouw.”

Benchmark: grofvuil scoort goed, verbetering mogelijk bij legen afvalbakken
Uit een benchmark met naburige gemeenten blijkt dat de gemeente, als het gaat om bijvoorbeeld afvalinzameling, omgaan met grofvuil en zwerfvuil, vergelijkbare inspanningen verricht. Bij het inzamelen van grofvuil scoort Delfzijl erg goed. Verbetering zit er nog bij het efficiënter legen van afvalbakken en efficiënter schoonmaken na evenementen.

Voorlichtingsbijeenkomst voor scholen en verenigingen
Naast een eigen bedrijfsvoering die bijdraagt aan het verminderen van zwerfafval, vraagt de gemeente ook haar inwoners bij te dragen aan een schonere woonomgeving. Zo gaat de gemeente dit voorjaar een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor scholen en verenigingen over afvalstromen en zwerfval. Daarnaast gaat de gemeente deelnemen aan een landelijke pilot voor de inzameling van PET-flesjes.

Pilot inzamelen PET-flesjes
Om de pilot te laten slagen, vraagt de gemeente scholen en verenigingen binnenkort om mee te doen aan de pilot. De deelnemende scholen en verenigingen maken de afspraak met de gemeente om een gebied in de gemeente te adopteren. Zij gaan dit gebied dan schoonmaken en schoonhouden. Daarvoor krijgen zij dan een vergoeding van 250 euro per jaar. De PET-flesjes die op deze manier worden verzameld, kunnen vervolgens bij de gemeente worden ingeleverd voor tweeënedenhalve euro per ingezamelde zak.Back to top button