Gemeente Appingedam informeert inwoners Opwierde-Zuid over Vernieuwingsplan

Appingedam – Vorige en deze week zijn de inwoners van Opwierde-Zuid in drie bijeenkomsten  geïnformeerd over het concept Vernieuwingsplan voor de wijk. In het Vernieuwingsplan staan voorstellen voor het verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte. Het Vernieuwingsplan is een initiatief van de gemeente in samenwerking met Woongroep Marenland en Groninger Huis.

Wethouder Annalies Usmany: “Nu de versterkingsadviezen bekend zijn, kunnen  we verder met het Vernieuwingsplan voor Opwierde-Zuid. De opkomst vanuit de wijk was groot en de inwoners hebben veel reacties en ideeën gegeven. In het najaar verwacht de gemeente een definitief plan te kunnen presenteren.

Met dit plan worden verbeteringen gerealiseerd in de openbare ruimte. Er staat de komende tijd veel te gebeuren in Opwierde-Zuid: eerst het versterken van de woningen en daarna komen wij met de vernieuwing van de openbare ruimte.”

Vernieuwingsplan Opwierde-Zuid

Het concept Vernieuwingsplan doet voorstellen voor het groen, het water in de wijk, de toegankelijkheid van de woningen en het wonen. Groenzones kunnen worden verbonden met het landschap ten zuiden van de wijk,  bestaande groenplekken worden verbeterd en er komt ruimte voor nieuwe groene ontmoetingsplekken. Knelpunten in de huidige waterhuishouding worden aangepakt. De bereikbaarheid van de woningen kan worden verbeterd door het aanleggen van routes; er kan meer parkeergelegenheid komen. Gestreefd wordt naar meer variatie in woningtypes (ombouwen tot levensloopbestendige woningen en twee en drie onder één kap) en verduurzamen van de woningen (door het versterken of sloop en nieuwbouw). De ideeën van de inwoners over deze aspecten van de woonomgeving worden meegenomen.

Planning

De voorbereidingen voor het vernieuwingsplan zijn enige tijd geleden gestart. Nu de versterkingsadviezen bekend zijn, kon het concept Vernieuwingsplan gepresenteerd worden. In het najaar zal naar verwachting de aangepaste versie van het plan aan de inwoners van Opwierde-Zuid worden gepresenteerd. De uitwerking zal plaatshebben op buurt- en straatniveau samen met de inwoners.

Het uitvoeren van de herinrichting van de openbare ruimte vindt plaats nadat de woningen zijn versterkt.

Back to top button