Gemaal Spijksterpompen klaar voor waterbeheer van de toekomst

Spijk – Waterschap Noorderzijlvest is begonnen met de uitbreiding en renovatie van het gemaal Spijksterpompen nabij de Eemshaven. Met de vergroting van de afvoercapaciteit speelt het waterschap in op de gevolgen van zeespiegelstijging en klimaatverandering. Ook de effecten van bodemdaling zorgen er voor dat huidige afvoercapaciteit in de nabije toekomst niet meer toereikend is. Eind 2020 moet het werk aan het gemaal gereed zijn.

Het werk
Om de capaciteit uit te kunnen breiden, worden de installaties aan het gemaal vervangen. Dat vindt gefaseerd plaats, in twee delen. De werkzaamheden aan de eerste pomp en motor zijn inmiddels gestart en eindigen in september 2019. De tweede serie werkzaamheden wordt in het voorjaar van 2020 uitgevoerd.

Gedurende de renovatie blijft het gemaal in bedrijf en wordt het gebied bemalen met volledige pompcapaciteit. Tijdens het stormseizoen – tussen oktober 2019 en maart 2020 – wordt er niet aan het gemaal gewerkt, omdat het dan de tijd is met de meeste kans op hoogwater(pieken). Het gemaal kan dan op volle kracht – met 2 pompen – werken.
De werkzaamheden vinden in het gemaal zelf plaats, redelijk onzichtbaar voor de buitenwereld. Er rijdt zo nu en dan extra werkverkeer van Stork Thermeq BV van en naar het gemaal. De route loopt vanaf de N33 via de afslag bij Spijk over de Twee- en Vierhuizerweg.

Over het gemaal Spijksterpompen
Het gemaal Spijksterpompen ligt bij de zeedijk ten noordoosten van Spijk en bemaalt het gebied tussen de lijn Spijk-Godlinze – Uithuizen en de Waddenzeedijk. Het gemaal is in 1978 gebouwd en heeft twee elektrisch aangedreven pompen. Bodemdaling (door aardgaswinning), zeespiegelstijging en klimaatverandering vragen om aanpassingen in het waterbeheer. Bodemdaling en zeespiegelstijging betekenen dat er in de toekomst meer water moet worden verwerkt. Extreme weerssituaties zoals heftigere regenbuien, zwaardere stormen en perioden van droogte hebben grotere schommelingen in het aanbod van water tot gevolg.

Het gemaal is daar nu niet goed op berekend. De elektrotechnische en besturingsinstallaties van het gemaal zijn bovendien sterk verouderd en verkeren inmiddels in een slechte staat van onderhoud. Het waterschap Noorderzijlvest vervangt de apparatuur van het gemaal Spijksterpompen daarom door moderne installaties met een grote(re) afvoercapaciteit, aangepast aan de toekomstige, extremere situaties.

Back to top button