FNV: Energietoeslag mag geen gevolgen hebben voor lokale kwijtscheldingen

Nederland – De FNV heeft er bij zowel de Unie van Waterschappen als de Vereniging Nederlandse Gemeenten op aan gedrongen om de energietoeslag NIET van invloed te laten zijn op de eventuele kwijtschelding van mensen.

De energietoeslag is bedoeld om minima tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Vooral bij bijstandsgerechtigden en ouderen bestond de angst dat zij hun uitkering of de energietoeslag weer terug zouden moeten betalen. Bij de introductie van de energietoeslag vorig jaar is aan mensen gemeld, vanuit de Rijksoverheid, dat de energietoeslag geen gevolgen zou hebben voor toeslagen en andere inkomensregelingen.

Maar bij FNV meldden zich al snel mensen waarbij de energietoeslag wel werd aangemerkt als vermogen, waardoor ze niet langer in aanmerking kwamen voor kwijtschelding van lokale belastingen of de waterschapsbelasting. Inmiddels heeft minister Schouten moeten erkennen dat in de praktijk wel degelijk voor kan komen dat de energietoeslag bij het vermogen wordt opgeteld en dat mensen daardoor niet langer in aanmerking komen voor lokale kwijtschelding. Staatssecretaris Van Rij heeft inmiddels op nationaal niveau de Leidraad invorderingen aangepast zodat een bedrag ter hoogte van de energietoeslag niet langer mee telt als vermogen voor de landelijke toeslagen zoals de huur- en zorgtoeslag. De FNV wil dat gemeenten en waterschappen dit ook gaan doen. De energietoeslag heeft weinig effect, wanneer mensen andere tegemoetkomingen kwijtraken.

De FNV verwacht dat de waterschappen en de gemeenten nu inderdaad ook de toeslag niet zullen meerekenen voor het vermogen omdat de toeslag  juist bedoeld is om de pijn van de inflatie enigszins te verzachten.Back to top button