Flextensie; Werken voor 1,50 per uur met behoud van uitkering

Delfzijl – Na succesvolle resultaten in diverse gemeenten starten ook de gemeenten Delfzijl, Loppersum en Appingedam met Flextensie. Flextensie is een sociale onderneming; een uitzendbureau waarbij ondernemers zonder administratieve rompslomp en voor een aantrekkelijk tarief, burgers met een uitkering kunnen inhuren voor tijdelijke en/of flexibele klussen.

Flextensie maakt het eenvoudig en aantrekkelijk om bijstandsgerechtigden op flexibele basis in te zetten. De uitkeringsgerechtigde verdient iets bij, doet werkervaring op en breidt zijn netwerk uit, waardoor de kans op een betaalde baan groter wordt. Het verdiende geld is een aantrekkelijke premie van € 1,50 per gewerkt uur en wordt niet verrekend met de uitkering. Voordeel is ook dat de winst van het uitzenden, terugvloeit naar de gemeentekas. Mede daardoor laten ondernemers die gebruik maken van Flextensie, op diverse manieren hun sociale hart spreken.

Kansen bieden

De werkwijze van Flextensie is ontwikkeld om een groep burgers die structureel wordt verdrongen op de arbeidsmarkt (namelijk zij die al langere tijd aan de zijlijn staan) weer kansen te bieden. Juist voor hen is flexwerk vaak de enige manier om er tussen te komen op de arbeidsmarkt.

Succes Den Haag
In de eerste pilotgemeente Den Haag blijkt Flextensie een succes: namelijk ruim 20% van de kandidaten is via Flextensie uit de uitkering gegaan. Dat is een hoog percentage, vooral ook gezien het feit dat het hierbij gaat om burgers die gemiddeld al drie jaar een uitkering ontvingen.


Impuls

Werkplein Eemsdelta hoopt dat Flextensie ook in de regio Delfzijl, Appingedam en Loppersum een succes wordt en samen met andere diensten en producten van Werkplein Eemsdelta kan worden ingezet om de kans op werk in deze regio een positieve impuls te geven.

Back to top button