Financiële steun voor renovatie en verbouw kleedaccommodatie vv Wagenborger Boys

Wagenborgen – Het college van B&W gaat de raad voorstellen voetbalvereniging Wagenborger Boys eenmalig een financiële bijdrage te verstrekken van € 120.000,-. Het geld is bedoeld voor de renovatie en verbouw van hun bestaande kleedaccommodatie op het sportpark Burgemeester Van Kampen in Wagenborgen. Het huidige jarenzeventig gebouw voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. Met financiële steun vanuit de gemeente wordt het gebouw toekomstbestendig, hetgeen bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.

Sociale functie sportverenigingen

Wethouder Jan Menninga: ‘Sportverenigingen houden de leefbaarheid in een dorp in stand en vervullen een sterke sociale functie. In dat kader is een toekomstbestendig gebouw een waardevolle sport-voorziening. Met financiële steun vanuit de gemeente willen we deze voorziening in stand en het niveau van het sportpark goed houden.’ De voetbalvereniging heeft met eigen financiële middelen de kantine gerenoveerd. Voor de totale investering van de renovatie van de kleedaccommodatie, die € 120.000,- bedraagt, doet de vereniging een beroep op de gemeente.

De vereniging

Voetbalvereniging Wagenborger Boys telt 150 leden en is gevestigd op het sportpark Burgemeester Van Kampen in Wagenborgen. Naast deelname aan de KNVB competitie organiseert de vereniging ook recreatieve activiteiten voor haar leden.Back to top button