Feestelijke start bouw kindcentrum De Rietpluim in Delfzijl

Delfzijl – Vandaag was de feestelijke start van de bouw van het nieuwe kindcentrum De Rietpluim aan het Hallehuis in Delfzijl. In het nieuwe gebouw komen basisschool De Rietpluim, Kids2b en Kentalis. Aan de rand van het bouwterrein hebben leerlingen van De Rietpluim, een peuter van Kids2b, een kindje van Kentalis en de bestuurders het doek van het bouwbord verwijderd. Op het doek staan met verf de handen van alle kinderen. Volgens de huidige planning is het nieuwe kindcentrum begin 2024 klaar.

Ook in Tuikwerd een nieuw en mooi kindcentrum
Wethouder Jan Menninga: “Ook in de wijk Tuikwerd in Delfzijl komt nu een nieuw, mooi en duurzaam kindcentrum. De bouw is in de winter al gestart. Vandaag hebben we met elkaar dit mooie moment gevierd. Het nieuwe kindcentrum komt ten zuiden van de huidige school. Hiervoor hebben we vorig jaar al een deel van het huidige schoolgebouw gesloopt. Wanneer het nieuwe kindcentrum klaar is, wordt het huidige gebouw gesloopt. Dan komt er een mooi, groot terrein vrij voor de leerlingen om op te spelen.”

Scholentransitie
De gemeente maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Hierdoor is opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In kindcentrum De Rietpluim biedt Kids2b peuteropvang. Kentalis krijgt ook onderdak in het kindcentrum Kentalis biedt zorg aan kinderen van 2 tot 5 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Met de scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat, duurzaamheid en een toekomstbestendige omgeving voor kinderen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de gehele scholentransitie of kindcentrum De Rietpluim op  eemsdelta.nl/scholentransitie.

Back to top button