Feestelijke afsluiting sanering voormalige stortplaats Bierum

Bierum – Aanstaande vrijdag wordt de sanering van de voormalige stortplaats bij Bierum Feestelijke afgesloten. In 2017 is de voormalige stortplaats bij Bierum gesaneerd, een gezamenlijk project van de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest. De samenwerkingspartners willen op 1 december samen met de bewoners van Nieuwstad in Bierum de bodemsanering op een feestelijke manier afsluiten. Bestuurders en bewoners planten de eerste van duizend bomen die nog volgen om in het gebied weer een bos aan te leggen. Ook is er een symbolische overdracht van een deel van het gesaneerde terrein naar de verbetering van de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl. De sanering is deels noodzakelijk geweest voor deze dijkverbetering.

De gedeputeerden Nienke Homan en Henk Staghouwer (Provincie Groningen), wethouders Jan Menninga en IJzebrand Rijzebol (gemeente Delfzijl) en dagelijks bestuurslid Eisse Luitjens (waterschap Noorderzijlvest) laten met vereende krachten zien dat samenwerking loont om tot de gewenste resultaten te komen.

Back to top button