Familie Haumersen zwemt voor de 150e keer de zwem4daagse

Delfzijl – Zwemvereniging Azuro organiseerde van 9 tot en met 12 oktober de zwemvierdaagse in zwembad Dubbelslag. In totaal hebben 123 zwemmers een gezamenlijk afstand van meer dan 320 kilometer gezwommen. De deelnemers van vorig jaar hadden aangegeven wel langere afstanden te willen zwemmen en Azuro heeft deze wens ingewilligd met het aanbieden van de afstanden 200, 400, 800, 1200 of 1600 meter per avond.

De familie Haumersen werd na afloop van de zwemvierdaagse in het zonnetje gezet. Individueel hebben Marcel, Maudy en Marlon elk voor de 50e keer een zwemvierdaagse gezwommen.

Een prestatie die zowel Azuro als de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwem Bond) niet onopgemerkt voorbij hebben laten gaan. Uit handen van Azuro voorzitter Menno Muller hebben ze de glazen schildje van de KNZB ontvangen, met de daarbij behorende felicitaties.

Back to top button