Extra tegemoetkoming voor stijgende energielasten in de gemeente Midden-Groningen

Midden-Groningen – Door de stijgende gasprijzen hebben veel huishoudens moeite de energierekening te betalen. De oorlog in Oekraïne maakt dat de gasprijzen nog verder stijgen. Het Rijk heeft begin dit jaar de energietoeslag in het leven geroepen en heeft onlangs besloten deze toeslag te verhogen.

Energietoeslag vanuit de Rijksoverheid
De stijgende gasprijzen hebben grote financiële gevolgen. Om te voorkomen dat gezinnen met een laag inkomen in de financiële problemen komen, heeft de Rijksoverheid een aantal maatregelen bedacht. Zo is de energiebelasting verlaagd en is een energietoeslag van € 800 in het leven geroepen. Hiermee krijgen huishoudens met een lager inkomen een tegemoetkoming voor de gestegen kosten. Gemeenten voeren deze energietoeslag uit. Kort geleden heeft het rijk besloten om deze energietoeslag in 2022 te verhogen van € 800 naar € 1300. Ook heeft de Rijksoverheid toegezegd dat er in 2023 een meer structurele oplossing komt voor de stijgende energiekosten.

Wie kunnen de energietoeslag aanvragen?
De Rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd om de energietoeslag uit te keren aan alle huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum. Midden-Groningen heeft ervoor gekozen om de energietoeslag aan een grotere groep huishoudens uit te keren. Alle huishoudens met een inkomen tot maximaal 125% van het sociaal minimum komen in aanmerking voor de energietoeslag. De gemeente heeft hiervoor gekozen omdat dit aansluit bij de inkomensgrens van de andere gemeentelijke minimaregelingen. Het budget van het Rijk is echter niet voldoende om uitvoering te geven aan deze grotere doelgroep van 125% van het sociaal minimum in Midden-Groningen. Daarom draagt de gemeente Midden-Groningen zelf € 1,3 miljoen bij aan de uitbetaling van de energietoeslag.

Hoe verloop de uitbetaling?
In Midden-Groningen heeft bijna 80% van deze groep huishoudens de energietoeslag van € 800 al ontvangen. Zij krijgen nu automatisch een nabetaling van € 500. Huishoudens die voor de toeslag in aanmerking komen en deze nog gaan aanvragen krijgen vanaf 1 september 2022 de totale energietoeslag van € 1300 euro in 1 keer uitbetaald.

Wethouder Evert Offereins: “In navolging van de landelijke lijn zorgen wij voor een zo snel mogelijke uitkering van de extra toelage. Het is fijn dat we deze tegemoetkoming kunnen doen aan een groep die het hard nodig heeft”

Hoe kan de energietoeslag aangevraagd worden?
Inwoners van Midden-Groningen met een inkomen van maximaal 125% van het sociaal minimum, die nog niet eerder een energietoeslag hebben ontvangen, kunnen via de website van BWRI de toeslag aanvragen.

Meer informatie?
Voor vragen of meer informatie over deze toeslag kan contact gezocht worden met BWRI op het telefoonnummer 0598-37 37 00 of per mail naar energietoeslag@bwri.nl

Back to top button