Extra pakket zorgmaatregelen huurders aardbevingsgebied

Uithuizen – Op dinsdag 11 mei hebben De Delthe, SUW en de vertegenwoordigers van hun huurdersorganisaties hun handtekening gezet onder een aanvulling op het bestaande sociaal plan van de corporaties. In de ‘Regeling versterkingsopgave’ zoals de aanvulling wordt genoemd staat beschreven waar huurders recht op hebben wanneer hun woning wordt versterkt of gesloopt en nieuw gebouwd als gevolg van de aardbevingsproblematiek.

De regeling is het resultaat van een goede samenwerking en reeks gesprekken tussen de corporaties en huurdersorganisaties.

Harry Oosting, bestuurder van Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW): “Door de aardbevingen in onze omgeving vernieuwen wij en De Delthe een groot deel van onze woningen. Voor huurders is dat ingrijpend en daarom is het belangrijk dat het sociaal plan compleet is en past bij de behoeften van huurders. Daarvoor was een aanvulling nodig op ons sociaal plan. De inbreng van de huurdersorganisaties was daarbij belangrijk. Daardoor ligt er nu een regeling met veel aandacht voor de stappen waar huurders mee te maken krijgen en oplossingen waardoor huurders zo weinig mogelijk last ervaren van de situatie”.

Praktische regelingen waar huurders wat aan hebben
Huurdersvereniging De Delthe en Huurdersorganisatie Uithuizen (HOU) zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de Regeling Versterkingsopgave. Miranda Slob, voorzitter van de HOU: “Wij hebben steeds het belang van huurders voorop gesteld en daardoor is het een regeling geworden die praktisch en duidelijk is. Ook is er ruimte voor maatwerk omdat situaties soms verschillend zijn”.

De regeling beschrijft waar huurders recht op hebben tijdens het versterken of sloop- nieuwbouwen van hun woning, zoals tijdelijke huisvesting en vergoedingen. Ook is er aandacht besteed aan het comfort in de vernieuwde woning. Joop Bergman, voorzitter van Huurdersvereniging De Delthe: “In de regeling is een lijst opgenomen van extra zaken die huurders door de corporatie kunnen laten uitvoeren, zoals het plaatsen van een buitenkraan of schuttingen”.

Start van een grote opgave
De ondertekening van de Regeling Versterkingsopgave is het startsein voor een grote opgave waarin honderden woningen worden versterkt of gesloopt en nieuw gebouwd.

Rinze Kramer, bestuurder van De Delthe: “Dit is een grote uitdaging en daarom hebben we onze krachten gebundeld met SUW. We kunnen niet alle woningen tegelijk aanpakken en daarom werken we in fasen. Zo’n grote opgave vraagt veel geduld van huurders. Zij weten dat er ‘iets’ gaat gebeuren, maar het duurt soms lang voordat het echt duidelijk wordt wat dat is en wanneer we van start gaan. Om alle huurders zo goed mogelijk te begeleiden hebben we extra bewonersconsulenten ingezet die gedurende de hele opgave beschikbaar zijn.

Meer weten over de versterkingsopgave? Neem dan contact op met de bewonersconsulent van één van de corporaties.Back to top button