fbpx
12.7 C
Delfzijl
maandag 13 juli 2020
Home Algemeen Extra aandacht voor gezonde leefstijl inwoners gemeente Delfzijl

Extra aandacht voor gezonde leefstijl inwoners gemeente Delfzijl

Delfzijl – Het college van de gemeente Delfzijl heeft besloten om drie programma’s op te starten die een gezonde leefstijl van inwoners bevorderen. “We willen dat onze inwoners de mogelijkheid hebben om er een gezonde leefstijl op na te houden of deze te ontwikkelen. Dit geldt voor iedereen, jong en oud, laag- of hoog opgeleid”, aldus wethouder Hans Ronde. Een van de programma’s start nog voor de zomer, twee van de programma’s starten daarna.

Even Buurten
Het programma Even Buurten is een van de programma’s die voor de zomer starten. Kwetsbare ouderen in Delfzijl Noord worden hiervoor benaderd. Medewerkers van het programma brengen ouderen en buurtgenoten met elkaar in contact en leggen verbindingen. Buurtgenoten kunnen elkaar op deze manier, als ze elkaar beter kennen, gaan ondersteunen. Een boodschap doen voor een ander, iemand naar de dokter brengen, samen een wandeling maken of een kop koffie drinken. Door het deelnemen aan de samenleving, wordt het gevoel van geluk en welzijn – en daarmee het ervaren van gezondheid – vergroot. Het programma Even buurten is opgezet door Stichting Welzijn en Dienstverlening Delfzijl (SWD). Het programma Even Buurten is er nu alleen nog voor Delfzijl Noord, bij een succes, bekijkt het college of dit programma ook elders kan worden ingezet.

Sport4Connect
Met het programma Sport4Connect wil de gemeente middelbare scholieren door middel van sport meer leren over gezond – en sociaal gedrag. Sport4connect biedt op Sportpark Centrum vanaf het nieuwe schooljaar per kwartaal een sportactiviteit aan van enkele weken. Door middel van sport kunnen belangrijke maatschappelijke thema’s onder de aandacht worden gebracht. Sport wordt in dit project ook gekoppeld aan thema’s die aansluiten bij persoonlijke ontwikkeling zoals: het verhogen van de kennis van gezond gedrag en een gezonde leefstijl. Het uitgangspunt bij dit project is dat sport en bewegen, naast het gezonde fysieke aspect, ook de mogelijkheid geeft om met anderen in contact te treden. Sport4Connect is een particulier initiatief dat wordt ondersteund door de gemeente. Het programma start in samenwerking met het Eemsdeltacollege. Het is de bedoeling om Sport4Connect in 2016 verder te ontwikkelen. Vanaf 2017 worden ook middelbare scholieren buiten het Eemsdeltacollege betrokken.

Bevordering gezonde leefstijl op kindvoorzieningen
Na de zomer, in het nieuwe schooljaar, wordt het programma ‘Bevordering gezonde leefstijl op kindvoorzieningen’ gestart. Doelgroep van dit programma zijn kinderen op de lagere school en kinderdagopvang. Op de kindvoorzieningen in de gemeente zijn al veel positieve ontwikkelingen ten aanzien van bewegen en gezondheid. Naast gymles worden bijvoorbeeld naschoolse activiteiten georganiseerd om kinderen kennis te laten maken met sporten en sportverenigingen. Daarnaast bevorderen de kindvoorzieningen gezond gedrag door bijvoorbeeld de kinderen verplicht fruit te laten meenemen op vaste dagen in de week. Nog voor de zomer wordt een plan gemaakt om een stap te maken van uitsluitend aandacht voor bewegen/sporten, naar een bredere aanpak van ook stimuleren van gezond gedrag. In die aanpak worden ook ouders betrokken om ook thuis een gezonde leefstijl creëren. Het plan wordt onder andere opgesteld met vertegenwoordigers van Kids2B, het CJG en scholen in Delfzijl.

Financiering vanuit het Rijk
Tussen 2015 en 2018 ontvangt de gemeente Delfzijl vanuit het Rijk jaarlijks geld om gezondheidsachterstanden terug te dringen. De programma’s die nu worden opgestart, worden met hiermee gefinancierd. Bij de subsidie laat het Rijk weten dat de gezondheidsverschillen tussen lager- en hoger opgeleiden groot zijn en groter dreigen te worden. De overheid zet daarom niet alleen in op behoud en verbetering van gezondheid in het algemeen, maar ook op het verbeteren van de gezondheid van burgers met een gezondheidsachterstand.

Advertenties