Extra aandacht voor jongeren die veel roken en drinken

Den Haag – In opdracht van het ministerie van VWS heeft het Trimbos extra onderzoek gedaan naar middelengebruik (alcohol, tabak, drugs) onder jongeren. De resultaten  geven voor het eerst een goed beeld van het middelengebruik onder 16 tot 18-jarigen in het vervolgonderwijs.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): “Het middelengebruik onder jongeren is hoog. Over XTC maak ik me ernstige zorgen en ik zie ook dat bepaalde groepen jongeren veel te veel drinken. Gelukkig weten we ook dat over de hele linie jongeren juist minder zijn gaan roken en drinken. Maar juist aan de groep die het nog niet goed doet, wil ik extra aandacht geven.

Van roken weten we dat de meeste jongeren er helemaal niet bewust aan beginnen, maar achteloos een sigaret opsteken die ze krijgen aangeboden. Dat proberen we te doorbreken met inzet van social media waarbij een populair sleutelfiguur als Dylan Haegens een rol speelt. Ook werk ik aan rookvrije schoolpleinen.

Bij alles wat we doen, weet ik tegelijkertijd heel goed dat er geen eenvoudige knop is waar je even aan draait om gedrag van jongeren te veranderen. Daarom heb ik ouders, professionals en  natuurlijk de jongeren zelf nodig om dat voor elkaar te krijgen. De campagne NIX18, niet roken, niet drinken onder de 18 helpt daarbij.”

Maar uiteindelijk zijn het de ouders die het gesprek moeten aangaan met hun kinderen over alcohol, roken en vooral ook drugs. Hoe je zo’n gesprek voert hebben we op een rijtje gezet op www.uwkindenuitgaansdrugs.nl. Volgens Van Rijn is het van groot belang dat ouders deze gesprekken aangaan, omdat de Rijksoverheid en andere partijen zoals scholen, weliswaar veel kunnen doen en doen op het gebied van voorlichting, maar de taak en invloed van ouders nooit kunnen vervangen.

Back to top button