Ernst ziektebeloop COVID-19 deels erfelijk bepaald

Groningen – Genetisch onderzoek wijst uit dat er plekken in het DNA zijn die mede bepalen hoe ziek iemand wordt van een coronavirusinfectie. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek, waaraan ook het onderzoeksproject van het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen en biobank Lifelines aan heeft bijgedragen. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine. “Deze bevindingen kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een medicijn voor COVID-19”, vertelt Lude Franke, hoogleraar Genetica in het UMCG.

“Dit onderzoek laat zien dat er genetische factoren zijn die een effect hebben op de mate waarin iemand ziek wordt van een COVID-19 infectie”, aldus Franke. “Doordat nu de eerste plekken in het DNA zijn gevonden, kunnen we nu gaan achterhalen wat de invloed van die plekken is en in welke biologische processen verstoord raken. Deze kennis draagt hopelijk bij aan het ontwikkelen van nieuwe antivirale medicijnen of het vinden van bestaande medicijnen waarvan bekend is dat ze invloed hebben op diezelfde plekken in het DNA.”

Wereldwijde samenwerking
Prof. dr. Lude Franke is één van de initiatiefnemers van een grootschalig noordelijk onderzoeksproject waarmee gezocht wordt naar zowel genetische als omgevingsfactoren voor het ontwikkelen van COVID-19 infectie: het Lifelines Corona-onderzoek. Tienduizenden noordelingen doen mee aan het onderzoek via hun deelname aan Lifelines. Van hen was al genetische data beschikbaar. Sinds de start van de coronacrisis vullen zij tweewekelijks een vragenlijst over hun gezondheid in. Door deze data met elkaar te combineren konden verschillen in het DNA opgemerkt worden.

Een internationale onderzoeksgroep heeft het DNA en het ziektebeloop van grote aantallen Italiaanse en Spaanse COVID-19 patiënten onderzocht. Franke: “Onze bijdrage was om de resultaten te repliceren, en inderdaad: ook wij vonden een verband tussen de ernst van het ziektebeloop van COVID-19 en bepaalde plekken in het DNA.” Om meer te leren over het coronavirus werken genetische onderzoekers wereldwijd samen via het COVID-19 Host Genetics Initiative. Ook de bevindingen uit het doorlopende Lifelines Corona-onderzoek zijn via dat consortium gedeeld en gebruikt voor deze internationale publicatie.

Dankzij de kennis van Noord-Nederland
Het Lifelines Corona-onderzoek is een gezamenlijk initiatief van het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen, de Aletta Jacobs School of Public Health en Lifelines. Het wordt mede mogelijk gemaakt door de Universiteit van het Noorden, een collectief van noordelijke kennisinstellingen en gesteund door het Ubbo Emmius Fonds en NDC Media. Mensen kunnen financieel bijdragen aan dit en meer belangrijk corona-onderzoek via de actie Crowdfunding tegen Corona.

Back to top button