Duidelijkheid over maatregelen aardbevingsbestendige dijk Eemshaven-Delfzijl

Delfzijl – Het waterschap Noorderzijlvest heeft op basis van recente onderzoeksresultaten het pakket versterkingsmaatregelen voor de dijk Eemshaven-Delfzijl vastgesteld. De aannemer brengt, in opdracht van het waterschap, op een aantal plekken in/bij de 12 km dijk geotextiel, kleidepots en sensoren aan. De NAM vergoedt de kosten van deze maatregelen, geraamd op € 3,8 miljoen, en de bijkomende onderzoekskosten.

Uit grondonderzoek blijkt dat de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl beter bestand is tegen aardbevingen dan gedacht. In 2014 werd met de toenmalige kennis ingeschat dat de dijk met damwanden zou moeten worden versterkt. Onder aanvoering van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is verder onderzoek gedaan door deskundigen uit de Verenigde Staten, Japan, Turkije en Nederland. Dit onderzoek laat zien dat de zandlagen onder de dijk zijn vermengd met klei. Het gevaar dat de zandlagen na een aardbeving verweken, waardoor drijfzand ontstaat en de dijk inzakt, is daardoor veel kleiner. Vergaande maatregelen, zoals het aanbrengen van damwanden, zijn dus gelukkig niet nodig. De maatregelen geotextiel, kleidepots en een monitoringsysteem (sensoren) zijn toereikend om de mogelijke schade door aardbevingen op te vangen.

Maatregelen

Bert Middel, dijkgraaf van het waterschap: “Geotextiel zorgt ervoor dat er geen zand uit de dijk spoelt. De dijk blijft daarmee goed stabiel bij een aardbeving. Dankzij de kleidepots kunnen we de schade door aardbevingen snel herstellen. Sensoren helpen ons tijdig veranderingen aan de binnenkant van de dijk op te merken. Zo houden we de dijk goed in de gaten en kunnen we eventuele beschadigingen snel herstellen.”

Samen kennis verworven over dijken en aardbevingen

Kennis over de sterkte van dijken bij aardbevingen ontbrak in 2014 nog grotendeels in Nederland. Destijds heeft Noorderzijlvest besloten uit te gaan van het slechtst denkbare scenario en tegelijkertijd onderzoek te laten doen naar een zo optimaal mogelijk ontwerp voor een aardbevingsbestendige dijk.

Back to top button