Dorpshuizen Huizinge en Westerwijtwerd weer veilig te gebruiken

Huizinge – Eind juni werden twee dorpshuizen in het aardbevingsgebied versterkt opgeleverd. De zomerperiode wordt gebruikt om de dorpshuizen in te richten. In september kunnen de dorpsbewoners elkaar weer ontmoeten in de dorpshuizen van Huizinge en Westerwijtwerd.

Het versterkingstraject van beide dorpshuizen is grotendeels vergelijkbaar. In 2017 onderzocht het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) de veiligheid van de panden. Uit dit onderzoek bleek dat ze niet aardbevingsbestendig waren. Versterking was noodzakelijk. De bouw startte uiteindelijk in september 2022. Tien maanden later werden de dorpshuizen versterkt opgeleverd.

Langdurig voortraject
Het langdurige voortraject had meerdere oorzaken. Zo nam NCG het traject in 2020 over van het CVW. De regels waarmee NCG moest werken waren niet dezelfde als de regels voor het CVW. Afspraken die het CVW maakte met de dorpsbesturen kon NCG daardoor niet altijd waarmaken. Soms was het nodig om opnieuw met elkaar om de tafel te gaan zitten en nieuwe afspraken te maken.

Samenwerking
Ondanks dit lange voortraject bleef de verstandhouding tussen alle betrokkenen goed. Er was begrip voor de situatie, zodat er steeds in goede harmonie werd samengewerkt en het gezamenlijk doel overeind bleef: het realiseren van een aardbevingsbestendig en duurzaam dorpshuis. Daarbij zorgde NCG voor de versterking en grepen beide dorpsbesturen de versterking aan om het dorpshuis ook aardgasvrij en geïsoleerd (Huizinge) of aardgasvrij-gereed en geïsoleerd (Westerwijtwerd) te maken.

Versterkingsmaatregelen
De versterkingsadviezen van beide dorpshuizen zijn gebaseerd op oudere richtlijnen voor de veiligheid. Omdat men vanwege de hogere gaswinning in 2017 uitging van hogere risico’s werden intensieve versterkingsmaatregelen geadviseerd en uitgevoerd. In de dorpshuizen werd een stalen constructie bevestigd in de wanden; de vloer en het plafond werden hieraan vastgemaakt. In de fundering werd schuimbeton gestort. De maatregelen samen zorgen ervoor dat krachten die vrijkomen tijdens een aardbeving gelijkmatig over het pand verdeeld worden. Daardoor is het pand stabieler dan voor de versterking. En daarmee aardbevingsbestendig.

Eindresultaat
Bij beide dorpshuizen wordt de zomerperiode gebruikt om het pand weer mooi in te richten. In Westerwijtwerd is de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelingen nog niet geheel afgerond. Dit gebeurt begin september. De besturen van de dorpshuizen zijn blij met het eindresultaat. Ze kijken ernaar uit om de dorpsbewoners in september weer te kunnen ontvangen in hun dorpshuis.

Back to top button