Dit jaar veel minder woningen versterkt dan eerder was gepland

Den Haag – Bewoners en gemeenten moeten eerder betrokken worden bij de plannen om woningen in het aardbevingsgebied in Groningen te versterken en te verduurzamen. Hierdoor kan een betere en meer realistische planning worden gemaakt voor de benodigde grootscheepse operatie om de komende jaren woningen in het aardbevingsgebied aan te pakken.

Dit liet minister Kamp van Economische Zaken dinsdag weten naar aanleiding van de voortgangsrapportage van het Centrum Veilig Wonen (CVW).

Uit deze rapportage blijkt dat dit jaar minder woningen worden versterkt dan eerder was gepland. Tot nu toe zijn van de geplande 300 woningen er ruim 500 huizen versterkt. Om te bepalen welke woningen aangepakt moeten worden en waar de problemen het meest acuut zijn, heeft het CVW in de eerste helft van 2015 ruim 8.500 inspecties uitgevoerd. Het maken van de bouwplannen en de afstemming daarover met bewoners en andere betrokken partijen kost echter meer tijd dan van te voren was ingeschat. Ook de ambitie om 1.650 woningen van woningcorporaties tegelijkertijd te versterken en te verduurzamen (nul op de meter-woningen) zorgt ervoor dat het CVW haar planning voor dit jaar naar beneden heeft moeten bijstellen.

Kamp: “Het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen heeft voor het kabinet de hoogste prioriteit. Bij acute veiligheidsproblemen wordt door het CVW direct opgetreden. Ook is er voldoende capaciteit beschikbaar om woningen te versterken en verduurzamen. Dat er dit jaar minder woningen worden aangepakt dan van te voren ingeschat, vind ik ongewenst en met name zeer vervelend voor de inwoners van Groningen. Zij hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn. Ik wil daarom dat bewoners eerder en beter betrokken worden bij de plannen voor het aanpakken van hun woning.”

Op verzoek van de minister zal de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders, een voorstel doen voor verbetering van de procedure. Kern daarvan is dat er in de toekomst eerder en meer tijd wordt ingebouwd voor gesprekken met bewoners over de manier waarop hun woning wordt versterkt en eventueel verduurzaamd. Ook gemeenten worden in een eerder stadium betrokken, zodat de noodzakelijke vergunningen er op tijd zijn. Het voorstel van de NCG wordt op woensdag 4 november als onderdeel van zijn concept meerjarenprogramma in Groningen gepresenteerd.

De minister maakte vandaag tevens de veiligheidsnorm bekend die als uitgangspunt zal dienen bij het versterken van zowel bestaande- als nieuwbouwwoningen. Met deze nieuwe norm worden huizen in Groningen op hetzelfde veiligheidsniveau gebracht als huizen in de rest van Nederland. Dit betekent een aanscherping van de veiligheidsnorm in het aardbevingsgebied bij bestaande woningen zoals die tot nu toe gold. Op basis van een advies hierover van de commissie Meijdam, heeft Minister Kamp aan de NCG gevraagd om te bekijken op welke termijn de huizen op de nieuwe veiligheidsnorm kunnen worden gebracht.

Back to top button