Dertien ontmoetingsplekken in aardbevingsgebied krijgen bijdrage voor ‘duurzaam dak’

Appingedam – De eerste aanvraagronde van het Kansrijk Groningen leefbaarheidsprogramma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ is afgerond. Elf dorpen en twee wijken kregen een positieve uitslag: zij ontvangen een bijdrage voor de realisatie van een duurzame ontmoetingsplek. Het gaat om Appingedam Centrum, Kloosterburen, Schouwerzijl, Delfzijl  West, Leermens, Rottum, Kantens, Westerwijtwerd, Ten Post, Woltersum, Den Andel, Baflo en Adorp. In totaal ontvangen deze dorpen en wijken € 440.187 voor hun plannen. In 2016 volgen nog twee aanvraagrondes, in 2017 en 2018 zes (drie per jaar).

Zeventien aanvragen in eerste ronde
Zeventien dorpen en wijken hebben deze ronde een bijdrage aangevraagd. Slechts één aanvraag werd afgewezen. Drie zijn aangehouden omdat er nog een nadere toelichting nodig was. De aanvragen zijn getoetst door de Beoordelingscommissie van het programma. Die bestaat uit medewerkers van de gemeente Winsum, KUUB, Rabobank, Stichting Oude Groninger Kerken en een inwoner uit het gebied. Agmar van Rijn van de Beoordelingscommissie: “Dit is een prima resultaat. Er zijn mooie plannen ingediend die bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen, we zijn echt trots op de dorpen.”

Twee voorbeelden: Schouwerzijl en Den Andel
In Schouwerzijl is het dorpshuis dé ontmoetingsplek van het dorp. Doel is het pand zo energiezuinig mogelijk te maken zodat de lasten voor gebruik in de toekomst laag blijven. Hiervoor worden maatregelen als isolatie, onderhoud aan het dak en installatie van zonnepanelen uitgevoerd. Ook wordt het dorpshuis geschikt gemaakt voor toekomstige behoeften van de ouder wordende inwoners.

In Den Andel willen de bewoners met een uitgebreid plan nieuwe functies toevoegen aan het dorpshuis en de gebruikslasten naar beneden brengen. Zo worden de biljartfaciliteiten uitgebreid en diverse energiebesparende maatregelen uitgevoerd, zoals isolatie , plaatsing van dubbel glas en een nieuwe cv-ketel.

Over Elk dorp een duurzaam dak
Voor de leefbaarheid en vitaliteit van een dorp is een ontmoetingsplek voor inwoners van essentieel belang. Het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ ondersteunt dorpen en wijken in de negen aardbevingsgemeenten om ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken. Dorpen kunnen bijvoorbeeld een financiële bijdrage vragen voor bouwkundige aanpassingen, duurzaamheidsmaatregelen, groot onderhoud, verbetering van de functionaliteit of herbestemming. Ook een financiële bijdrage voor bouwkundig of energetisch advies is mogelijk. Het programmateam biedt ondersteuning bij de keuze van het gebouw, eventuele ontwikkeling van een nieuwe accommodatie en bij het maken van een plan.

Tot en met 2018 kunnen dorpen drie keer per jaar een aanvraag doen. De volgende deadline is 1 september a.s.

Kansrijk Groningen
‘Elk dorp een duurzaam dak’ is onderdeel van het brede leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen, dat is ondergebracht bij de Nationaal Coördinator Groningen. Groninger Dorpen coördineert ‘Elk dorp een duurzaam dak’ in nauwe samenwerking met de gemeenten. Het programma wordt gefinancierd door het NAM Leefbaarheids– en Duurzaamheidsprogramma.Back to top button