Delfzijlsters zien kans voor woonwijk met kleine huisjes in Delfzijl

Delfzijl – Het is een idee dat is over komen waaien uit Amerika; tiny houses, het wonen in een zelf ontworpen klein huis dat efficiënt is ingericht met slechts ruimte voor de spullen die je echt nodig hebt. Daarbij wordt vaak ook de nodige aandacht besteed aan de duurzaamheid van de inboedel.

Dit nieuwe woonconcept is inmiddels over de wereld verspreid en is ook omarmd door de Delfzijlsters Cor Kappen en Coby Nolden. Zij raakten geïnspireerd door deze beweging en vatten het plan op in Delfzijl mogelijkheden te creëren voor het kleine- en ecologisch wonen. Het terrein dat zij daarvoor op het oog hebben is het gebied tussen de Kadijk flat en Hoogwatum. Daar zal te zijner tijd de nieuwe wijk voor de tiny houses moeten verrijzen.

Het kleine wonen biedt voor verschillende type bewoners voordelen. Zo heeft men doorgaans lage woonlasten en kan men eerder eigenaar van een woning worden zonder hoge schulden te hebben. De verwarmingskosten zijn uiteraard ook laag want de maximale oppervlakte van een tiny house ligt zo rond de 50 vierkante meter. De te ontwikkelen woonwijk zou aantrekkelijk kunnen zijn voor milieubewuste mensen, alleenstaanden, kleine huishoudens, jongeren, studenten, ouderen (en hun mantelzorgers) en voor bijvoorbeeld statushouders.

In Almere wordt er al gewerkt aan de ontwikkeling van een wijk voor tiny houses. Daar komt ruimte voor tijdelijke- en permanente bewoning. De Nederlandse wet- en regelgeving is op dit type bouw nog niet ingesteld. Eigenlijk is het helemaal nog niet mogelijk om legaal in een tiny house te wonen. Zo worden veel tiny houses op een verplaatsbare trailer gebouwd en in dat geval vallen ze onder de Woonwagenwet. Omdat de afmetingen bescheiden zijn voldoen ze ook niet aan de eisen van het bouwbesluit.

de verwachting is dat er voor dit type woningen uniforme regelgeving zal ontstaan. De initiatiefnemers streven in Delfzijl naar een plek voor permanente bewoning. Delfzijl kan door het toestaan van een wijk voor kleine huizen een positieve impuls geven aan het imago van de havenstad. Vooral ook als duurzame initiatieven gestimuleerd gaan worden. Kappen en Nolden hebben het idee aangekaart bij alle fracties van Delfzijl. Een aantal fracties zoals bijvoorbeeld de VVD fractie en Fractie 2014 hebben al positief gereageerd.

Aan de wethouder van ruimtelijke ordening Ijzebrand Rijzebol hebben ze een plan gepresenteerd over hoe zij de wijk voor zich zien. Ze hopen dan ook dat Delfzijl deze kans om tot iets unieks te komen niet onbenut voorbij laat gaan en dat hun droom;“tiny wonen aan zee” binnen afzienbare tijd werkelijkheid zal worden.

Back to top button