Delfzijl wil regels voor kamerverhuur in woningen

Delfzijl – Het college van Delfzijl heeft besloten regels op te stellen voor de verhuur van kamers in woningen. Daarvoor wordt eerst een facetbestemmingsplan gemaakt, waarin staat dat kamerverhuur in principe niet is toegestaan. Vervolgens komen er regels voor het onder voorwaarden toestaan van kamerverhuur. Hiermee wil het college overlast op de omgeving verminderen en waardedaling van omliggende woningen voorkomen. Daarnaast kunnen de leefomstandigheden van kamerhuurders door deze regels verbeterd worden.

Overlast
Kamerbewoning kan leiden tot aantasting van de woonkwaliteit van de omgeving. De afgelopen jaren komen steeds vaker meldingen binnen met betrekking tot overlast die wordt veroorzaakt vanuit panden die kamergewijs worden verhuurd. Het gaat bijvoorbeeld om geluidsoverlast, alcohol- en drugsgebruik, brandonveilige situaties, parkeeroverlast en verwaarlozing van de woning en/of tuin.

Waardedaling
Naast de overlast die door omwonenden wordt ervaren, zijn er ook indirecte gevolgen van deze overlast. De kamergewijze verhuur zorgt voor een daling van de WOZ- en verkoopwaarde van woningen in de directe omgeving van deze panden. Dit is een ongewenste ontwikkeling voor de leefbaarheid van de wijken. Kamerverhuur gaat bovendien ten koste van de kansen voor starters op de woningmarkt.

Slechte leefomstandigheden
Voor huurders is kamerhuur vaak een noodoplossing die geen recht doet aan hun woonbehoefte. Er is vaak sprake van slechte leefomstandigheden door minimale voorzieningen en situaties die niet voldoen aan het Bouwbesluit. Gezien de permanente behoefte aan woningen voor arbeidsmigranten, moet er ook aandacht zijn voor voldoende en kwalitatief goed aanbod voor deze doelgroep.Back to top button