Delfzijl vraagt minister Wiebes duidelijkheid over aanpak versterking

Delfzijl – “Ons plan van aanpak is klaar, Delfzijl staat in de startblokken om aan de slag te gaan met de nieuwe aanpak van de versterkingsopgave. Het wachten is op duidelijkheid van minister Wiebes over capaciteit en geld”, aldus burgemeester Gerard Beukema. “Het heeft geen zin bij onze inwoners verwachtingen te wekken die we niet waar kunnen maken. Zodra duidelijk is dat we kunnen starten, gaan we onze inwoners daarover informeren, liever morgen nog dan overmorgen. Inwoners willen nu snel duidelijkheid over de versterkingsoperatie en dat begrijpen we.”

Garanties nodig
Het plan van aanpak voor Delfzijl gaat verder dan alleen het inspecteren en beoordelen van gebouwen met een verhoogd of licht verhoogd risico. Bewoners van huizen die al geïnspecteerd zijn, hebben ook snel recht op de uitkomsten van die inspecties. Bovendien wil Delfzijl de mogelijkheid hebben om op bepaalde plaatsen gebiedsgericht te werk te gaan. Beukema noemt als voorbeeld het dorp Meedhuizen. “Als we het plan van de Mijnraad volgen, dan zijn eerst de woningen met een verhoogd risico aan de beurt voor een inspectie. Daarna de woningen met een licht verhoogd risico en daarna de woningen met een normaal risico. Dan zijn we jaren verder.

In gebieden met hoge percentages risicopanden willen wij dat zoveel mogelijk in één keer doen.” In het plan van aanpak wordt ook de hoogbouw in Delfzijl genoemd. Vorig jaar is de Dijkzichtflat verbeterd. Twee andere identieke flats en nog één vergelijkbare flat zijn daarom in het plan van aanpak opgenomen. Volgens de gemeente is daar inspectie en beoordeling niet meer nodig. Ook het dorp Krewerd heeft een plaats in het plan van aanpak. “Het experiment dat daar is voorbereid, heeft meerwaarde en moet door kunnen gaan, ook al staan de meeste van de 44 woningen in Krewerd niet op de lijst van panden met een verhoogd risico bij aardbevingen”, aldus de burgemeester.

Burgemeester Beukema hoopt op korte termijn weer met de minister om tafel te kunnen. “We willen van de minister de garantie dat er voldoende capaciteit is voor het uitvoeren van ons plan van aanpak. Ik wil geen plan van aanpak presenteren aan inwoners om vervolgens te moeten zeggen dat we de planning niet halen. Garanties zijn ook op het financiële vlak nodig. In ons plan van aanpak voor de komende twee jaar staan ook woningen die niet binnen de categorie panden met een verhoogd risico vallen. Daar moet ook voldoende geld voor zijn.”

Informeren van inwoners
Zodra duidelijk is dat het plan van aanpak uitgevoerd kan worden, ontvangen bewoners van ongeveer drieduizend panden in Delfzijl een brief. Daarin staat tot welke categorie hun huis behoort: verhoogd risico, licht verhoogd risico of normaal risico. Ook bewoners van huizen die al geïnspecteerd zijn, krijgen bericht. Bovendien worden deze inwoners uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in hun dorp of wijk. Burgemeester Beukema hoopt zeer binnenkort op toernee te kunnen. “De brieven liggen klaar en we zijn druk bezig met de voorbereidingen van een groot aantal bijeenkomsten. De minister is nu aan zet.”Back to top button