fbpx
21.4 C
Delfzijl
dinsdag 22 september 2020
Home Algemeen Delfzijl regionale koploper in vernieuwing

Delfzijl regionale koploper in vernieuwing

Delfzijl – Het op 11 april 2018 door de stuurgroep MEDAL PLUS vastgestelde woningmarkt- en bewonersonderzoek Noord- en Midden-Groningen heeft veel informatie voor de regio opgeleverd. De uitkomsten van beide onderzoeken bevestigen dat gemeente Delfzijl met haar strategie, vastgelegd in de woonvisie en gebiedsvisie Delfzijl Noord van december 2017, de juiste koers heeft ingezet. De resultaten, conclusies en aanbevelingen uit de onderzoeken gebruikt de gemeente ook in de uitvoeringsprogramma’s van de woonvisie en gebiedsvisie.

Investeren in vernieuwing loont
De gemeente Delfzijl is al vele jaren volop aan het investeren in vernieuwing en is daarmee koploper binnen de MEDAL-regio. Delfzijl investeert onder meer in nieuwe woningen op kansrijke locaties bij voorzieningen, in alle dorpen één dak (dat ervoor zorgt dat elk dorp een dorpshuis krijgt) en in integrale kindvoorzieningen. Ondertussen verdunt Delfzijl vanaf de randen. Door stapsgewijs steeds éérst voor aantrekkelijk aanbod te zorgen en kort daarna verouderd bezit te slopen, verleidt Delfzijl mensen maximaal om te blijven. Met deze ontwikkelingen loopt Delfzijl voor op andere gebieden waar sprake is van huishoudenskrimp. Daar waar de vernieuwing is afgerond werpt dit ook al zijn vruchten af. De tevredenheid onder inwoners is hier hoger en de waardeontwikkeling is relatief gunstig. Deze conclusies van het woningmarkt- en bewonersonderzoek bevestigen dat Delfzijl toekomstbestendige keuzes maakt.

“Wij zetten gezamenlijk met inwoners onze schouders eronder om nu én in de toekomst prettig te kunnen wonen en leven in onze gemeente. Ik ben blij dat uit het bewonersonderzoek de eerste voorzichtige conclusies getrokken kunnen worden dat onze inwoners tevreden zijn over onze aanpak. Deze koers gaan we de komende jaren krachtig doorzetten”, aldus wethouder IJzebrand Rijzebol.

Oplopende sterftecijfers
Delfzijl moet er rekening mee houden dat ze demografisch in een andere fase terechtkomt: waar de huishoudensafname tot nu toe sterk migratiegedreven was, wordt dat de komende jaren steeds sterker gedreven door sterfte. Hierdoor zijn er aanvullend oplossingen nodig voor met name de koopsector en bovendien verspreid over de hele gemeente: stad én dorpen. Bijvoorbeeld door levensloopbestendige en energiezuinige woningen te bouwen.

Delfzijlster woningmarkt verstoord door falend marktmechanisme
Een aantal ontwikkelingen beïnvloedt de woningmarkt in Delfzijl. De lage woningprijzen en lage koop-rente veroorzaken concurrentie tussen huurwoningen en goedkope(re) koopwoningen. De aardbevingsproblematiek en de krimp hebben daarnaast forse invloed op de woningmarkt in ons gebied. Al met al vragen deze ontwikkelingen om maatschappelijk verantwoord, actief ingrijpen door de overheid met een krachtig maatregelenpakket.