Delfzijl ondersteunt nieuw dorpshuis Termunten en Termunterzijl

Termunten – Het college van Delfzijl stelt de raad voor om de stichting Samen onder één Dak in Termunten en Termunterzijl een subsidie te verlenen van € 310.000,- voor het realiseren van een nieuw dorpshuis. Van de achttien dorps- en buurthuizen in de gemeente is het nieuwe dorpshuis in Termunten de dertiende in rij dat een bijdrage ontvangt voor het renoveren of realiseren van een dorps- of buurthuis.

Wethouder Jan Menninga: “Na het sluiten van de openbare basisschool is door een groep bewoners het initiatief genomen de mogelijkheden te onderzoeken voor een nieuw dorpshuis met een dorpbreed karakter voor Termunten en Termunterzijl. Wij hebben het initiatief direct van harte ondersteund. Dat heeft een breed draagvlak opgeleverd zowel bij verenigingen als de inwoners. Als de raad instemt met het voorstel kan een belangrijke eerste stap worden gezet naar de realisering. Het bestuur kan dan ook aan de slag om de resterende financiële middelen binnen te halen. Het plan past precies in onze ideeën om de omgeving van de toegangsweg naar Termunterzijl verder te verfraaien en een oplossing te vinden voor het parkeren. De betrokken ondernemers hebben positief gereageerd op onze plannen”.

Samen onder één dak
De stichting wil met de subsidie een nieuw dorpshuis realiseren nabij de entree aan de oostkant van Termunten. Hiervoor koopt de stichting een leegstaande woning en bouwen ze op die locatie met een aanbouw een dorpshuis. Het draagvlak in het dorp hiervoor is groot, omdat ze hiermee een structurele plek creëren waar alle bestaande verenigingen hun onderdak kunnen krijgen.

Subsidie aanvragen
Dorpen en wijken in de gemeente Delfzijl kunnen nog tot 1 juli 2020 een subsidieaanvraag indienen. Meer informatie over het programma ‘Alle Dorpen Een Dak’ en het aanvragen van een subsidie staat op www.delfzijl.nl/alledorpeneendak.nl.

Back to top button