Delfzijl krijgt 1,5 miljoen voor leefbaarheidsprojecten

Delfzijl – De gemeente Delfzijl ontvangt ruim anderhalf miljoen euro subsidie voor vier leefbaarheidsprojecten. Dit is vanmorgen besloten door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Het geld is afkomstig van het Nationaal Programma Groningen. Het is voor het eerst dat vanuit dit programma subsidies voor leefbaarheidsprojecten worden toegekend. In totaal ontvangen negen projecten ruim 2,7 miljoen euro subsidie.

“Dit is goed nieuws voor Delfzijl”, aldus burgemeester Gerard Beukema. “De projecten die dit geld krijgen, komen voort uit initiatieven van onze inwoners. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in onze gemeente. Het Nationaal Programma Groningen is in het leven geroepen om nieuw perspectief voor Groningen en de Groningers te scheppen. Schade-afhandeling en veiligheid hebben onze hoogste prioriteit, maar het is noodzakelijk om ook vooruit te kijken. Met de bijdrage vanuit het Nationaal Programma Groningen kunnen we verder bouwen aan de toekomst van Delfzijl.”

Van Bocht tot Boog
Met de uitvoering van het project ‘Van Bocht tot Boog’ wordt de verkeersveiligheid in de dorpen Borgsweer, Termunten en Termunterzijl verbeterd. Het initiatief komt van de dorpsbewoners zelf en er is door hen samengewerkt met diverse partijen in het gebied. Terwijl de verkeersmaatregelen worden genomen, willen de bewoners met andere partijen in de slag voor het opstellen van een toeristisch profiel. Meer toeristen zorgen voor meer reuring en dat is goed voor de horeca en voor de leefbaarheid in het algemeen. De bijdrage aan dit project is €465.200,–.

Multifunctioneel Centrum (MFC) Spijk
Dit project betreft de verbouwing van de voormalige gereformeerde kerk en het kerkelijk verenigings-gebouw in Spijk. De gebouwen sluiten straks goed aan bij de wensen van de gebruikers. Door deze verbouwing zijn het behoud en de versterking van cultureel erfgoed in het dorp geborgd. De leefbaarheid van het dorp verbetert doordat meer sociale interactie tussen de dorpsgenoten gaat plaatsvinden. Bij de verbouwing wordt rekening gehouden met duurzaamheid. Zo is bewust gekozen voor het hand-haven van de gebouwen om onnodige sloop en vervanging te voorkomen. Daarnaast worden muren en dak geïsoleerd, komt er een verwarmingsinstallatie op basis van warmtepompen en LED-verlichting. De bijdrage aan dit project (totale kosten ruim € 1,4 miljoen) is € 526.400,–. Het resterende bedrag wordt naar verwachting uit andere fondsen bijgedragen.

Een nieuw hart voor Woldendorp
Dit betreft de aanleg van een nieuw plein op de voormalige wierde van Woldendorp. De inwoners van het dorp willen dit graag, omdat daarmee een centrale plek wordt gecreëerd voor activiteiten en ontmoetingen. De inrichting van het plein wordt bepaald door de thema’s ‘ontmoeten’, ‘recreëren’ en ‘spelen & bewegen’ voor jong en oud. De bijdrage aan dit project is € 179.800,–.

Stapsteen naar het Waddenwerelderfgoed
Het afsluitende deel van het project Stapsteen naar het Waddenwerelderfgoed’ is de aanleg van een mooie tuin rond het Muzeeaquarium. Aan het project nemen veel partijen deel en er is groot draagvlak voor. Daarbij valt de grote inzet van vrijwilligers op. Het is een toeristisch-recreatief aantrekkelijke plek door de ligging dichtbij het centrum van Delfzijl, het treinstation en het strand en met aandacht voor de museale functie van dit gebied. De bijdrage aan dit project is € 420.446,–.

Back to top button