Dansen voor mensen met Parkinson ook in provincie Groningen  

‘Verbetert kwaliteit van leven chronisch zieken’ 

Appingedam – Op vier locaties in de provincie Groningen gaan vanaf 17 maart danslessen voor mensen met Parkinson van start. Dans op Recept, zoals de serie heet, levert een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een chronische ziekte, zoals Parkinson. De bijzondere danslessen zijn in Stad, Hoogezand, Appingedam en Leek.  

“Dansen verbindt en ontspant. Het geeft mensen het gevoel dat ze erbij horen, en ertoe doen”, aldus
bedenker Marlien Seinstra die Dans op Recept in 2016 in Friesland uitrolde. Een team van speciaal
opgeleide dansdocenten geeft sindsdien wekelijks in de hele provincie danslessen aan mensen met
Parkinson.

Dansen heeft een positief effect op ziektesymptonen, het zelfvertrouwen en de kwaliteit van leven
van mensen met de ziekte van Parkinson. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van
Revalidatiecentrum Friesland met Parkinson Centrum Nijmegen, onder leiding van hoogleraar
neurologie Bas Bloem. Een deelnemer: “Het geheim van een activiteit als deze is dat je in een groep
komt waar een geweldige sfeer is. Een sfeer van je hoort erbij, je bent nodig, je bent nuttig.”
Dans op Recept benadrukt daarom de veerkracht, de eigen regie en het aanpassingsvermogen van de
mens; en juist niet de beperkingen of ziekte zelf.

De serie bestaat uit 34 lesweken. Danservaring is niet nodig. Dans op Recept is een creatieve en
culturele activiteit: niet alleen wordt het fysieke en mentale welbevinden versterkt, ook wordt
toegewerkt naar een artistieke presentatie. De lessen worden altijd afgesloten aan de koffietafel:
omdat het ontmoeten van lotgenoten erg waardevol en plezierig is.

Over Dans op Recept
Dans op Recept (winnaar &AWARD2020) is een baanbrekende stichting die dans inzet om het fysieke én
mentale welbevinden van mensen met een chronische aandoening te verbeteren. Speciaal opgeleide
docenten geven dansles aan mensen met Parkinson, niet- aangeboren hersenletsel en chronische pijn.

Meer informatie staat op www.dansoprecept.nl

  Back to top button