Contouren personenspoor Eemshaven steeds meer zichtbaar

Eemshaven – Er wordt druk gewerkt aan de personenspoorlijn in en naar de Eemshaven. Ook met de bouw van de stations in Roodeschool en in de Eemshaven is inmiddels een begin gemaakt.

De Ranselgatweg in de Eemshaven is opgebroken en de kruising verdwijnt. Deze zal op termijn worden vervangen door een alternatieve weg die de Middenweg en de Borkumkade zal verbinden. Daarnaast is inmiddels de laatste bocht in de weg naar de terminal van AG Ems verlegd. Deze is iets meer landinwaarts komen te liggen en zal de toekomstige heliport ook ontsluiten. Bovendien is er zo ruimte gecreëerd voor het nieuw aan te leggen spoor. Parallel aan de weg naar de Borkumlijn is het toekomstige traject al duidelijk te zien. Naar

verwachting zal de eerste trein in april 2018 kunnen rijden.

Back to top button