College Delfzijl kan door met zelfde wethouders

Delfzijl – De gemeente Delfzijl kan na de gemeenteraadsverkiezingen door met de huidige coalitie bestaande uit Fractie 2014, VVD, ChristenUnie en CDA. Na de verkiezingen werd  oud burgemeester van Slochteren Geert-Jan te Brink aangesteld als informateur. Na gesprekken met lijsttrekker Jan Menninga, Fractie 2014, bleek de wens te bestaan om met het huidige college en ook dezelfde wethouders tot aan de gemeentelijke herindeling door te gaan. Na gesprekken met alle fracties vind informateur Geert-Jan te Brink dit de meest haalbare combinatie is voor de vorming van een college van burgemeester en wethouders in Delfzijl.

De fracties hebben gezamenlijk een meerderheid in de raad (11 van de 19 zetels) en daarmee voldoende draagvlak. Met deze coalitie ontstaat volgens te Brink opnieuw een stabiel college dat zich, naast de lopende plannen/projecten, bezig kan houden met de voorbereiding van de herindeling.

De fracties vinden dat de kiezers het huidige college positief hebben gewaardeerd. Dat blijkt uit de uitslag van de verkiezingen. Weliswaar heeft de CDA-fractie een zetel verloren maar als team functioneert het college goed. De fracties zien daarom geen redenen om de CDA-wethouder in te ruilen voor een wethouder van een andere grotere fractie. Dit standpunt wordt mede ingegeven door de komende herindeling op 1 januari 2021. De huidige wethouders zitten goed in hun dossiers en grotere projecten lopen al. Daarnaast is er een goede klik tussen de wethouders. De fracties zijn van mening dat ze een stabiel college vormen dat Delfzijl naar de herindeling kan loodsen.

In de afgelopen 4 jaar hebben de fracties van de PvdA en D66 het college ondersteund/gedoogd door het medeondertekenen van het coalitieakkoord. De coalitiepartners nodigen ook nu weer de PvdA-fractie uit, dit ook voor de komende tweeënhalf jaar te doen.

Volgens de coalitiepartners kan het coalitieakkoord Verbindend Delfzijl 2014-2018 in principe weer als onderlegger worden gebruikt voor de komende periode. Wel zullen daar enkele belangrijke speerpunten bij moeten komen zoals: inzet op herindeling per 1 januari 2021 (geen vertraging meer; nu doorpakken), mijnbouwschade/versterkingsopgave, cultuurcentrum Molenberg/bibliotheek/IVAK, plein Molenberg (Delfzijl) en gebied Oude Schans Nieuweweg (Delfzijl).

Back to top button