ChristenUnie Appingedam pleit voor andere herverdeling gemeentefonds

Appingedam – De overheid heeft plannen om een herverdeling toe te passen op de gelden die gemeenten krijgen om hun werk te doen. Zoals het nu lijkt gaan de grote gemeenten boven de 100.000 inwoners er fors op vooruit en de kleinere gemeenten niet.

Deze nadelige herverdeling komt in een tijd waarin alle gemeenten het financieel zwaar hebben en miljoenen tekort verwachten op het Sociaal Domein.

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Appingedam op 23 juni gaat de ChristenUnie een motie indienen waarin ze het college oproept om samen met de colleges van de andere Groninger gemeenten die de dupe zijn een lobby te vormen en samen te protesteren bij het Rijk tegen de voorgenomen nadelige herverdeling van het gemeentefonds.

“Wij willen de voorzieningen in stand houden en ook in de kleinere gemeenten moet de leefbaarheid op peil blijven, maar met nog minder geld zullen er bezuinigingen komen waar we niet blij van worden, ik ga er vanuit dat de andere partijen dat met ons eens zijn en onze motie ondersteunen.” aldus Ina Schenkel, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Appingedam.Back to top button