CdK René Paas plant eerste gouden boom op kerkhof Losdorp

Losdorp – Commissaris van de Koning René Paas plant op 28 oktober de eerste gouden boom op het kerkhof in Losdorp.

In mei 2019 heeft de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) het Gouden Bomenfonds in het leven geroepen. Stichting J.B. Scholtenfonds gaf eind september een vliegende start aan dit fonds door een bijdrage van € 100.000,-. Met dit nieuwe Gouden Bomenfonds wil de SOGK de kwaliteit van het groen op de historische kerkhoven van de SOGK continueren en indien noodzakelijk herstellen. Als markering van de start van de nu mogelijk geworden werkzaamheden, plant René Paas in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Scholtenfonds op 28 oktober om 16.00 uur een ‘eerste’ boom op het kerkhof van Losdorp.

Deze ‘eerste’ boom is de concretisering van de boomvoucher die Groenvoorziening Van der Werf aanbood tijdens de jubileumviering van de SOGK in mei 2019. Deze voucher wordt nu besteed door de aanplant van een Fagus sylvatica Dawyck Gold (Gele Zuilbeuk) op het kerkhof van de kerk van Losdorp (een van de kerken van de Stichting). Hiermee krijgt het Gouden Bomenfonds een mooie gouden start!

Al vijftig jaar beheert en onderhoudt de SOGK tientallen kerken en synagogen, maar ook unieke historische kerkhoven. Deze kerkhoven zijn niet alleen van grote waarde vanwege de vele, vaak monumentale graven en grafstenen, maar ook door de prachtige bomen en boomgroepen en andere bijzondere flora en fauna. Maar er liggen bedreigingen voor deze kerkhoven op de loer. Ze worden ernstig bedreigd door vernietigende schimmels, de essentaksterfte en woekering van planten die de biodiversiteit ernstig bedreigen. Dit heeft al geleid tot grootschalig, ingrijpend snoeiwerk en het massaal kappen van aangetaste bomen en singels. Daarom heeft de SOGK dit Gouden Bomenfonds in het leven geroepen, speciaal bedoeld voor herstel van deze kerkhoven. Dit doet de Stichting door aanplant van nieuwe, resistente bomen, herstel van belangrijke padenstructuren en beeldbepalende floragroepen.

Met de bijdrage van € 100.000 erkent J.B. Scholtenfonds het belang van het herstel van deze unieke historische kerkhoven en geeft hiermee de wens te kennen hieraan een bijdrage te leveren. De SOGK kan met deze bijdrage de komende twee jaar veel projecten realiseren. Zo zullen op korte termijn alle essen op het kerkhof van Wittewierum gekapt moeten worden vanwege de essentaksterfte waardoor hier een grote kaalslag zal plaats vinden. Ook kampen diverse gebruikers van de kerken van de stichting met slechte kerkenpaden die door de bijdrage van het Scholtenfonds hersteld kunnen worden. Dit is het geval in o.a. Oosterwijtwerd. Gebruikers van de kerk kunnen hierdoor weer veilig naar de kerk. Ook veel bomen op het kerkhof en in de pastorietuin van Slochteren verkeren in zeer slechte staat, maar door de bijdrage kan de SOGK er hier ook voor zorgen dat beide terreinen hun groene uitstraling behouden.

In 2019 bestaat de SOGK 50 jaar. Dat wordt uiteraard uitgebreid gevierd en bij stilgestaan. Een van de memorabele momenten is de introductie van het Gouden Bomenfonds.

—————————————————————————————

Back to top button