Landelijk nieuws

 • Geen lagere AOW meer door achterstallige premies

  Nederland – Wie te weinig AOW-premie betaalt wordt later niet meer levenslang gekort op de AOW-uitkering. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Afschaffen Schuldig Nalatig’ dat minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen vandaag aan de Tweede Kamer aanbiedt. Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat…

  Lees meer »
 • Kabinet vereenvoudigt dubbele kinderbijslag voor ouders met een kind met een ernstige ziekte of beperking

  Nederland – Om niet-gebruik van de dubbele kinderbijslag tegen te gaan worden de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) aangepast. Dubbele kinderbijslag is een tegemoetkoming voor ouders van kinderen met met een ernstige ziekte of beperking. Uit onderzoek blijkt dat ouders deze tegemoetkoming best ingewikkeld vinden…

  Lees meer »
 • Stagepact mbo: passende stagevergoeding, genoeg stages, betere stagebegeleiding en uitbannen stagediscriminatie

  Nederland – Mbo-studenten krijgen een passende vergoeding voor hun stage, met minimaal een onkostenvergoeding. Daar bovenop gaan werkgevers en werknemers aan de slag om een vergoeding in de CAO op te nemen. Daarbij komt er meer aandacht voor het realiseren van voldoende stageplekken én betere stagebegeleiding. Als laatst moet…

  Lees meer »
 • Ziezon Magazine over onderwijsondersteuning voor chronisch en ernstig zieke leerlingen

  Nederland – Eén op de zeven leerlingen heeft een chronische ziekte of is langdurig ziek. Meestal kan deze zieke leerling niet iedere dag naar school. Voor deze leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs zo normaal mogelijk doorgaat. Onderwijs geeft structuur, biedt sociale contacten en toekomstperspectief. Scholen zijn verantwoordelijk…

  Lees meer »
 • Ouderen slecht op de hoogte van ruimere regels zorgtoeslag

  Nederland – Lang niet alle ouderen weten dat de inkomensgrens voor zorgtoeslag flink is verhoogd en dat nu meer mensen recht hebben op deze toeslag. In een peiling van ouderenorganisatie ANBO zegt 34% van de ondervraagden hier niet van op de hoogte te zijn. Mensen laten mogelijk onnodig geld…

  Lees meer »
 • NL-Alert: iédereen direct informatie bij een noodsituatie

  Nederland – Ruim 9 op de 10 Nederlanders van 12 jaar en ouder hebben weleens een NL-Alert ontvangen. NL-Alert waarschuwt en informeert je via je mobiele telefoon bij noodsituaties. Ontvang je een NL-Alert? Dan is het belangrijk dat je meteen het bericht leest, de instructies opvolgt en anderen in…

  Lees meer »
 • Weeromslag op komst; vrijdag ronduit onstuimig

  Nederland – Het fraaie zonnige weer raken we in de loop van de week kwijt. Donderdag is er veel bewolking en de regen in de ochtend kan wat Saharazand bevatten. Vrijdag wordt het ronduit onstuimig met kans op zware windstoten. Wel is het zacht voor de tijd van het…

  Lees meer »
 • Groninger gemeenten slaan handen ineen voor zekerheid rondom asielopvang de komende jaren

  Nederland – Staatssecretaris Van der Burg en de tien Groninger gemeenten hebben overeenstemming bereikt over de opvang van asielzoekers in de provincie Groningen de komende twee jaar. Afgelopen vrijdag kwamen zij overeen dat de provincie Groningen voor haar provinciale opgave de komende periode ruim 9000 opvangplekken beschikbaar stelt voor…

  Lees meer »
 • FNV: Energietoeslag mag geen gevolgen hebben voor lokale kwijtscheldingen

  Nederland – De FNV heeft er bij zowel de Unie van Waterschappen als de Vereniging Nederlandse Gemeenten op aan gedrongen om de energietoeslag NIET van invloed te laten zijn op de eventuele kwijtschelding van mensen. De energietoeslag is bedoeld om minima tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Vooral…

  Lees meer »
 • Walstroomsubsidie zet in de rug voor verduurzaming scheepvaart en havens

  Nederland – Op negen locaties in Nederland komt de komende jaren walstroom beschikbaar voor aangemeerde schepen. Via de Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is tot dusver € 15 miljoen beschikbaar gesteld aan de maritieme sector voor de realisatie van deze installaties. Eind dit jaar…

  Lees meer »
 • Komende dagen opnieuw grote kans op overlast door houtrook

  Nederland – De komende dagen is het rustig en droog weer met vooral na het weekend meer ruimte voor de zon. Overdag is het vrij zacht, maar de avonden worden wat kouder. Door de combinatie van lagere temperaturen en weinig wind neemt de kans op overlast door houtrook toe.…

  Lees meer »
 • Nederland niet meer afhankelijk van energie uit Rusland

  Nederland – Ruwweg een jaar na de Russische inval komt er vrijwel geen Russische energie meer naar Nederland. Vloeibaar Russisch gas (LNG), dat niet per leiding maar per schip wordt aangevoerd, is de enige uitzondering hierop. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is in Europa afgesproken de…

  Lees meer »

Back to top button