Landelijk nieuws

 • Extra geld voor subsidie vervanging binnenvaartmotoren

  Nederland – Binnenvaartschippers kunnen ook in 2023 subsidie aanvragen om hun motor te laten vervangen door een nieuwer, duurzamer model met minimaal Stage V niveau. Hiervoor wordt door het Rijk een extra 8 miljoen euro beschikbaar gesteld.  Door de populariteit van de subsidieregeling van het ministerie van Infrastructuur en…

  Lees meer »
 • Lagere huur voor de laagste inkomens en meer huurtoeslag vanaf 2023

  Nederland – Huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning krijgen per 1 juli 2023 een huurverlaging. Vanaf die datum gaat voor 510.000 huurders de nieuwe huurprijs gelden van 575 euro per maand. Daarnaast krijgen huurtoeslagontvangers vandaag, 20 december, een verhoging van €16,94 toeslag per maand. Minister De Jonge:…

  Lees meer »
 • Vergoeding kinderopvang voor 2023 nogmaals extra verhoogd

  Nederland – Het kabinet verhoogt de vergoeding voor de kinderopvangkosten opnieuw. Hierdoor zullen de maximum uurprijzen voor 2023 in totaal met 1,74% extra stijgen voor alle vormen van kinderopvang. De maximum uurprijzen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang worden in totaal geïndexeerd met 7,32% (deze worden € 9,12…

  Lees meer »
 • Astronomische winter begint allesbehalve winters

  Nederland – Op 21 december om klokslag 22:48 uur begint de astronomische winter. Van winterweer is geen sprake. Met regen, wind en vrij hoge temperaturen is het weerbeeld herfstachtig. Ook tijdens de kerstdagen is het vrij zacht. De astronomische winter duurt tot 20 maart 2023 22:24 uur. Woensdag begint…

  Lees meer »
 • Nederland moet beter worden voorbereid op extreme neerslag

  Nederland – Vergroot het bewustzijn dat ernstige wateroverlast ook in Nederland kan voorkomen. Geef mensen handelingsperspectief specifiek gericht op waar ze wonen. Kijk naar een groter gebied voor het treffen van maatregelen. Dit zijn drie van de aanbevelingen van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater, die was opgericht naar aanleiding…

  Lees meer »
 • 8 op de 10 Nederlanders hebben slimme apparaten, ethisch hacker bezorgt ongewenste kerstkaart

  Nederland – Meer dan acht op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder hebben thuis één of meer slimme apparaten of systemen die met het internet zijn verbonden, meldt het CBS vandaag.1 Uit onderzoek namens het ministerie van EZK blijkt dat de helft van de Nederlanders hun slimme…

  Lees meer »
 • Zorgpremie met 61% gestegen sinds invoering nieuwe zorgstelsel

  Nederland – De gemiddelde nominale zorgpremie steeg met 61% sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006. In dat jaar bedroeg de gemiddelde nominale zorgpremie slechts € 85,58 per maand, in 2023 is die vastgesteld op € 137,42 per maand. Maandelijks betalen verzekerden € 51,84 meer dan in…

  Lees meer »
 • Ministerie van VWS investeert in vroege opsporing kanker

  Nederland – De bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn volop in ontwikkeling. Dat heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Zo wordt de zelfafnameset voor baarmoederhalskanker breder beschikbaar en investeert het kabinet in een zogenoemde ontwikkelagenda. Met het opstellen van een…

  Lees meer »
 • Zondagavond grote kans op gladheid

  Nederland – Aan het einde van het weekend komt geleidelijk een einde aan het koude winterweer en een neerslagzone bereikt ons land. Zondagavond en tijdens de nacht op maandag is hierdoor grote kans op gladheid. Vooral in het noordoosten kan het ijzelen. De gladheid kan het verkeer in deze…

  Lees meer »
 • Mentale klachten van jongeren moeten bespreekbaar worden, juist in de donkere wintermaanden

  Nederland – Praten over beginnende mentale klachten is belangrijk. Zeker in de wintermaanden, waarin deze gevoelens vaak nog sterker zijn. Het is donker als je van huis gaat en donker als je weer thuis komt. Toch heeft een kwart van de jongeren bij beginnende mentale klachten nooit gepraat met…

  Lees meer »
 • Kabinet wil verduurzaming industrie versnellen als tegenwicht hoge energieprijzen

  Nederland – De energie-intensieve industrie levert veel producten die we dagelijks gebruiken. Denk aan zink wat nodig is voor hightech producten, glas en cement voor onze huizen, basischemie voor onze microchips. Door de verdere stijging van de energieprijzen staat deze industrie, de verduurzaming en ook de strategische en economische…

  Lees meer »
 • Komend jaar ook tegemoetkoming hoge energie prijzen voor huishoudens met blokaansluiting

  Nederland – Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) hebben. Het kabinet werkt daarom al langere tijd met spoed aan een alternatieve regeling om ook deze groep te helpen met de hoge energieprijzen. Minister Jetten en staatssecretaris Van Rij…

  Lees meer »

Back to top button