fbpx

Burgemeester Beukema roept bewoners Zandplatenbuurt in brief op om overlast te melden

Delfzijl – De burgemeester van de gemeente Eemsdelta, Gerard Beukema, roept bewoners van de Zandplatenbuurt op om overlast te melden. Dit doet de burgemeester in een brief die alle buurtbewoners hebben ontvangen. Al geruime tijd krijgt de gemeente signalen binnen dat er ernstige overlast wordt ervaren aan de Borkumerrif, Juisterrif en omgeving. Het lijkt erop dat deze overlast toeneemt.

“Wij vinden dat alle inwoners prettig en veilig in straat en buurt moeten kunnen worden. Daarom willen wij, gemeente Eemsdelta, Acantus, Politie Ommelanden Noord en Cadanz, samen met u, kijken wat daarvoor nodig is”, aldus de burgemeester in de brief. De burgemeester heeft de belangrijkste overlastveroorzakers inmiddels uitgenodigd voor een gesprek.

De burgemeester heeft een duidelijke boodschap in deze gesprekken: “Wij tolereren geen overlast, en zullen zo nodig verdergaande maatregelen treffen. Daarvoor is opbouw van dossiers nodig”. Inmiddels is er begonnen met de opbouw hiervan, er wordt hierover zeer regelmatig overleg gepleegd.

Bij woonoverlast kan men denken aan harde muziek, ruzies, slaan met deuren, schreeuwen, zwerfafval in- en rondom de woning enzovoorts. Om actie te kunnen ondernemen roept de burgemeester op om overlast te melden bij een van de betrokken instanties.

Back to top button