Brede Groene Dijk genomineerd voor landelijke prijs

Finsterwolde – De Brede Groene Dijk in Noordoost Groningen is een van de drie genomineerden voor het Zonnetje. Ieder jaar reikt de deltacommissaris op het Nationaal Deltacongres deze prijs uit. Het Zonnetje is de prijs voor een aansprekend project dat een lichtend voorbeeld kan zijn voor anderen als het gaat om effectieve, innovatieve en kansrijke uitvoering van het nationaal Deltaprogramma.

De Brede Groene Dijk is een prachtig voorbeeld van Nederlandse innovatieve waterbouw. Erik Jolink, projectmanager van het waterschap Hunze en Aa’s: “Nederland moet de komende jaren veel dijken versterken. Dit project laat zien dat het slimmer, duurzamer en toekomstbestendiger kan. Onze aanpak is uniek voor Nederland, het is zelfs een wereldprimeur.”

Wat maakt de Brede Groene Dijk zo bijzonder?
De zeedijk in Noordoost Groningen wordt versterkt met gerijpt zout baggerslib uit de Eems Dollard. Dit is nog nooit eerder gedaan. Door slib uit de Dollard te halen verbeteren we de waterkwaliteit. De Dollard heeft namelijk te lijden onder de grote hoeveelheid slib dat in het water zweeft. Doordat we het slib er uithalen vermindert de vertroebeling en dat draagt bij aan het ecologisch herstel.
Hiernaast voorkomen we gesleep met grond omdat we het slib van dichtbij gebruiken en reduceren daarmee de CO2-emissie van transport. Win-win dus.
Ook past een Brede Groene Dijk mooi bij het aansluitende Natura-2000 gebied. Bovendien laat deze dijk zich makkelijker aanpassen aan een stijgende zeespiegel dan een dijk met steen of asfalt. Op deze dijk kan namelijk heel eenvoudig wat extra klei worden aangebracht. Kortom, een unieke en nieuwe manier van dijken versterken in Nederland.

Stemmen
Erik Jolink: “We zijn heel blij met de nominatie. Het is vanuit het nationaal Deltaprogramma een groot compliment en waardering voor ons project. Winnen zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Daarvoor hebben we veel stemmen nodig. Daarom hopen we dat veel mensen op ons project willen stemmen. Dit kan tot en met maandag 7 november via deltaprogramma.nl/zonnetje.”

Donderdag 10 november maakt deltacommissaris Peter Glas op het Nationaal Deltacongres de winnaar bekend.

Back to top button