Bouw Nieuwe School Uithuizen van start

Uithuizen – Deze week zijn de eerste bouwwerkzaamheden van de nieuwe school in het Boukemapark gestart. Aannemer Hegeman Noord legt eerst een weg aan op het bouwterrein. Volgende week starten de  heiwerkzaamheden. In het nieuwe jaar beginnen de grond- en bouwwerkzaamheden. Hegeman zal het nieuwe onderkomen bouwen voor de basisscholen OBS Brunwerd, CBS Koning Willem-Alexander en RKB De Schelp.

Het ontwerp van de nieuwe school ligt er en de contouren ook; de indeling en inrichting van de school zijn flexibel. Dat heeft te maken met de ambitie van de schoolbesturen en de gemeente om de nieuwe brede school optimaal te laten aansluiten bij de nieuwe eisen die gesteld worden aan passend onderwijs. De schoolbesturen gaan bovendien inventariseren wat er nodig is om de school als kindcentrum te laten fungeren. In een kindcentrum is ruimte voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk voor kinderen vanaf 2 jaar. In zo’n situatie wordt een kind al vanaf het tweede jaar gevolgd, zodat kinderen optimaal ondersteund kunnen worden in hun persoonlijke ontwikkeling. De gemeente gaat met de scholen bekijken hoeveel extra ruimte nodig is om alle wensen te kunnen realiseren.

Wethouder Harald Bouman is verheugd dat op korte termijn de eerste schop in de grond kan. “Ik ben blij dat we een aannemer hebben kunnen vinden die als hoogste scoorde op onze kwaliteitseisen, en bovendien een band met de regio heeft. Het gros van de medewerkers van Hegeman komt uit de provincie Groningen en heeft ervaring in aardbevingsbestendig bouwen. Voor de schoolbesturen en voor ons ligt er nog een flinke uitdaging omdat we moeten beslissen  welke extra functies we aan de school willen en kunnen toevoegen. Het biedt ons hoe dan ook de kans om een nieuwe fase in te gaan voor onderwijshuisvesting in Uithuizen en daar ben ik trots op.”

Back to top button