Bouw kindcentrum Slochterveldweg op koers

Slochteren – Vorige week is het college van de gemeente Midden-Groningen gevraagd om toestemming te geven voor de uitvoering van Kindcentrum Slochterveldweg en de openbare ruimte en het budget daarvoor ter beschikking te stellen. Het college is hiermee akkoord gegaan. Op 20 december wordt dit advies behandeld in de gemeenteraad. Als ook de gemeenteraad akkoord gaat, wordt het project daadwerkelijk tot uitvoering gebracht.

Kindcentrum Slochterveldweg
Het kindcentrum Slochterveldweg (werktitel) is één van de projecten uit het Scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen. In het kindcentrum komt de openbare fusieschool van obs De Kinderboom en obs De Ruitenvelder en de christelijke basisschool De Wegwijzer. Ook wordt kinderopvang van KidsFirst en Slochterborgje in het nieuwe kindcentrum gehuisvest. Erik Drenth (wethouder van financiën, sport, cultuur & onderwijs): “Het Kindcentrum Slochterveldweg wordt het eerste nieuwbouwproject uit het Scholenprogramma dat zichtbaar wordt. Ik ben er trots op dat er straks een gebouw staat wat duurzaam is en past bij de ontwikkelingen in het onderwijs.”

Locatie
Het kindcentrum komt aan de Slochterveldweg, achter het lint van het dorp Slochteren. De nieuwbouw wordt nabij de sporthal Duurswoldhal gerealiseerd. Op hetzelfde terrein is ruimte voor de kindertuinboerderij ’t Bokje (een burgerinitiatief). Tijdens de raadsvergadering van 21 juni 2018 is door de gemeenteraad de bestemmingsplanwijziging ten behoeve van het kindcentrum Slochterveldweg behandeld en goedgekeurd. Tijdens de bezwaartermijn zijn er geen bezwaren ingediend waardoor de bestemmingsplanwijziging onherroepelijk is.

Aanpassing openbare ruimte
De omgeving wordt aangepast zodat het kindcentrum, de kinderboerderij en de bestaande Duurswoldhal goed en veilig te bereiken zijn en er een integrale kern voor ontmoeten, onderwijs en recreatie ontstaat. Erik Drenth: “Natuurlijk is veiligheid bij een kindcentrum essentieel. Daarnaast vind ik het belangrijk dat het gebouw straks past in de omgeving waarin het staat en ook echt een toevoeging is voor het dorp Slochteren.” De bundeling van deze functies zorgt voor een sterke kern aan het lint in Slochteren waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

Kosten
De financiering van het kindcentrum Slochterveldweg is geregeld door een combinatie van gelden van het Rijk, de NAM en de gemeente Midden-Groningen. Met de schoolbesturen is nog overleg om een aantal “extra’s” te kunnen financieren. In totaal is het budget voor de nieuwbouw van het kindcentrum 6.8 miljoen euro.

Planning
Het kindcentrum Slochterveldweg is het eerste nieuwbouwproject in het Scholenprogramma wat de bouwfase in gaat. Deze fase staat gepland voor het eerste kwartaal van 2019. Oplevering van de nieuwbouw van het kindcentrum Slochterveldweg staat gepland in het vierde kwartaal van 2019. Alle projecten in het Scholenprogramma moeten voor 1 juli 2021 gerealiseerd en in gebruik genomen zijn.

Back to top button