Bouw Het Hogeland College in Uithuizen bereikt hoogste punt

Uithuizen – In de versterking en nieuwbouw van Het Hogeland College in Uithuizen hebben we een mooie mijlpaal bereikt. Donderdag 19 oktober vieren onder andere een aantal leerlingen, rector Lily Holsteijn en wethouder Karen Hansems samen met betrokken partijen het hoogste punt van de bouw. De verwachting is dat de leerlingen in het volgend schooljaar 2024/2025 in dit nieuwe versterkte schoolgebouw hun lessen gaan volgen.

Het schoolgebouw wordt deels gesloopt en opnieuw gebouwd en deels versterkt. De leerlingen zijn op dit moment tijdelijk gehuisvest in de voormalige Willem Alexanderschool. Deze school wordt na het vertrek van de leerlingen gesloopt en er worden op deze plek nieuwe woningen gebouwd.

Scholenprogramma versterking bijna afgerond
De provincie Groningen wordt al geruime tijd geteisterd door aardbevingen als gevolg van gaswinning. Hierdoor voldoen talloze gebouwen niet meer aan nieuwe veiligheidseisen. Zo ook Het Hogeland College in Uithuizen. In totaal zijn 18 schoolgebouwen versterkt in opdracht van de gemeente. Hiervan zijn 10 gebouwen gesloopt en opnieuw gebouwd en zijn 8 gebouwen versterkt met gedeeltelijk nieuwbouw. Het Hogeland College Uithuizen is de laatste school in het programma.

Motiverend onderwijs
Bij de indeling van het nieuwe schoolgebouw is rekening gehouden met de ontwikkeling naar andere vormen van onderwijs. In een continue veranderende wereld is motiverend onderwijs de basis op Het Hogeland College. Dat betekent dat voor de leerlingen de nadruk ligt op het vergroten van kennis & inzicht, leren wie je bent en wie je wilt zijn in onze maatschappij. De nieuwe school biedt met de ruimtelijke indeling veel mogelijkheden tot onder meer andere leervormen. Naast de vaklessen voor specifieke leerdoelen van het vak, zijn er ook themalessen. In die lessen wordt gewerkt aan leerdoelen die meerdere vakken omvatten, bijvoorbeeld voor aardrijkskunde, geschiedenis en Engels. Tijdens de keuzewerktijd is ruimte voor extra begeleiding, zelfstandig werken en talentprogramma’s. In de nieuwe school kunnen de ruimtes aangepast aan de leervormen: lesruimtes kunnen groter en kleiner gemaakt worden, al naar gelang wat er nodig is voor de specifieke les.

Back to top button