Bijzonder symposium als afscheid directeur Rabobank Noord-Groningen

Delfzijl – Na 30 jaar neemt directeur Frans Musters op 27 juni 2019 officieel afscheid van de Rabobank. In De Molenberg in Delfzijl wordt in dat kader een bijzonder symposium georganiseerd. Thema: de kansen en mogelijkheden voor de energie- en grondstoffentransitie in Noord-Nederland.

In december vorig jaar was Frans Musters aanwezig bij de najaarsbijeenkomst van SBE (Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta ) die in het teken stond van de CO2 reductie  en energietransitie. Niet vreemd, de directeur van Rabobank Noord-Groningen is als vicevoorzitter nauw bij de activiteiten van SBE betrokken. De zaal werd louter bevolkt door SBE-leden en intimi. Het verhaal dat ze te horen kregen maakte grote indruk op Musters. ‘De kansen op het gebied van verduurzaming en CO2-reductie zijn in  Noord-Nederland enorm ’, verduidelijkt hij. ‘Nog vele malen groter dan ik aanvankelijk dacht. ’ Musters was zo enthousiast dat hij vond dat het verhaal bij een breed publiek bekend moest worden. Hij besloot zijn afscheid bij Rabobank Noord-Groningen te gaan combineren met een minisymposium over huidige en toekomstige ontwikkelingen op energiegebied in Noord-Nederland. ‘Zodat iedereen getuige kan zijn van de prachtige perspectieven die het de regio biedt’, onderstreept hij.

Trotse Groninger
Inderdaad, na deze mooie jaren vertrekt Musters bij Rabobank Noord-Groningen. Dat heeft alles te maken met de samenvoeging met Rabobank Zuid en Oost Groningen. ‘Er komt een nieuwe bank met een nieuw managementteam en een nieuwe directeur’, licht hij toe.  Harry Scholte, directeur van Rabobank Zuid en Oost Groningen, wordt daarbij benoemd tot directievoorzitter  van de nieuwe bank. Enerzijds vertrek ik met pijn in het hart. Anderzijds word ik komende zomer 65 jaar. Een mooi moment om afscheid te nemen en een nieuwe wending te geven aan mijn maatschappelijke carrière. Zo zal ik als trotse Groninger, onder meer als voorzitter van Perspectief Groningen 2025, proberen een bijdrage te blijven leveren aan de ontwikkeling van het gebied. ‘

Bijzondere omstandigheden
Een officieel afscheid dus in de vorm van een minisymposium. Op donderdag 27 juni 2019 om precies zijn, in Theater De Molenberg in Delfzijl.  Centraal thema: de kansen en mogelijkheden voor de energie- en grondstoffentransitie in Noord-Nederland. ‘Het onderwerp zal die middag door SBE en Perspectief Groningen 2025 vanuit verschillende invalshoeken worden belicht’, vertelt Musters. ‘Het zal bezoekers snel duidelijk worden dat we in de regio te maken hebben met bijzondere omstandigheden. We beschikken bijvoorbeeld over een groot energiecluster én een groot chemiecluster. Daarbij liggen we aan twee mooie havens, waardoor een goede logistiek is gewaarborgd. Inclusief de aanvoer van biomassa en windenergie. Tegelijkertijd is er een sterk agrarisch achterland dat eveneens zorgt voor biomassa om groene grondstoffen te produceren. Op weg naar een duurzame energie- en grondstoffenvoorziening geeft die unieke mix van factoren ons een flinke voorsprong. Die voorsprong moeten en kunnen we behouden en vooral uitbouwen.‘

Waterstof
Door de ligging aan zee komt er veel groene energie het gebied binnen. Het aanbod van duurzame bronnen als wind- en zonne-energie fluctueert. Soms is er een tekort, dan weer een overschot. Dat vraagt om slimme mogelijkheden om vraag en aanbod te kunnen balanceren. De mogelijkheden van de waterstofeconomie bieden uitkomst. De regio draagt alles in zich om grootschalig waterstof te produceren en tegelijkertijd gebruik te maken de bestaande gasinfrastructuur. Waterstof kun je gebruiken als groene grondstof voor de chemie, maar ook als opslag van groene energie. Waterstof dus als batterij voor duurzame elektriciteit. ‘De Eemshaven wordt al het stopcontact van Nederland genoemd, maar in de nabije toekomst kunnen we eveneens uitgroeien tot de accu van Nederland’, betoogt Musters. ‘Kansen en mogelijkheden genoeg. Bovendien kent de regio diverse netwerken van bedrijven dat heel goed met elkaar samenwerken. Bedrijven die elkaar niet als concurrenten, maar als partners zien op de weg naar verduurzaming.’ 

Hoogwaardige werkgelegenheid
Niet onbelangrijk: de energie- en grondstoffentransitie levert Noord-Nederland  veel hoogwaardige werkgelegenheid op. Op alle niveaus, in uiteenlopende functies. ‘Bureaufuncties, maar vooral ook doe-functies’, zegt Musters. ‘En dan met name in de werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Werk voor echte aanpakkers, met gebruikmaking van slimme techniek. Voor wie de bijeenkomst op 27 juni is bedoeld? Voor iedereen die zich betrokken voelt bij Noord-Groningen en de Rabobank. Want echt, er ligt veel moois in het verschiet. U bent van harte welkom! Kijk op onze website voor de aanmeldtool.

Aanmelden
Kijk op: www.rabobank.nl/ng

Back to top button