Bijna 1 op de 3 tandartsen in Noord-Nederland heeft een patiëntenstop

Noord-Nederland – De druk op tandartszorg neemt flink toe. Momenteel kiest bijna 1 op de 3 tandartspraktijken voor een patiëntenstop. Opvallend is dat het aantal tandartsen de afgelopen jaren weliswaar is gestegen, maar dat dit niet heeft geleid tot meer beschikbare plaatsen voor patiënten. Dit blijkt uit een onderzoek van Independer onder ruim 4.200 tandartspraktijken. Het is voor veel Nederlanders nu lastig om na een verhuizing of bij het pensioen van hun tandarts een vervanger dichtbij huis te vinden.  

Bijna 1 op de 3 (30,53%) van alle ondervraagde tandartspraktijken accepteert momenteel alleen nieuwe patiënten onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld bij gezinsuitbreiding, gezinshereniging of samenwonen. Uit de analyse van Independer blijkt dat de problemen zich vooral voordoen in de kleine gemeenten of de kleinstedelijke gebieden. Opvallend is echter dat ruim 1 op de 5 (22,43%) van de tandartsen zegt juist op zoek te zijn naar nieuwe patiënten. Dat komt vooral doordat in grote steden praktijken actief aan het werven zijn. 

Grootste tekort in Zuid-Nederland 
In heel Nederland zijn er tekorten, maar er zijn regionaal wel grote verschillen. In West-Nederland geeft net iets meer dan 1 op de 4 tandartsen aan een patiëntenstop te hebben (25,17%). Groot is het contrast met Zuid-Nederland, in deze regio geeft namelijk zelfs 37,14% van de praktijken aan een gedeeltelijke of volledige patiëntenstop te hebben. “Het is natuurlijk heel erg vervelend als je in je eigen buurt of zelfs eigen dorp geen tandarts kunt vinden. Wat veel mensen niet weten is dat dan jouw zorgverzekeraar je kan helpen. Die kun je bellen met het verzoek om voor jou in de nabije omgeving te gaan zoeken naar een tandarts”, aldus Independer zorgexpert Mirjam Prins.

Kleine gemeenten en steden hebben grootste problemen
Ook in Oost-Nederland (36,23%) en in Noord-Nederland (29,03%) moeten veel praktijken de instroom van nieuwe patiënten beperken. Saillant detail is dat wanneer de gemeenten worden afgezet tegen de indeling van het Sociaal Cultureel Planbureau, de problemen het grootst zijn in kleinschalige gemeenten (36,07%) zoals Katwijk, Ede en Barneveld en overwegend kleinstedelijke gebieden (35,85%. Hiertoe behoren bijvoorbeeld Apeldoorn, Breda en Heerenveen. Eerder dit jaar deed Independer ook een onderzoek naar patiëntenstops bij huisartsen. Daaruit bleek dat ook dat er in de kleinstedelijke gebieden de grootste problemen zijn.

Independer zorgexpert Mirjam Prins: “Het kan vooral voor chronisch zieken een groot probleem zijn als zij niet een tandarts in de buurt hebben. Denk bijvoorbeeld aan een diabetespatiënt. Die hebben door hun hoge bloedsuikerspiegel een grotere kans op gaatjes. Dan heb je dus de controles extra nodig. Ga dus op tijd op zoek naar een tandarts in de buurt die nog ruimte heeft, als je weet dat jouw tandarts met pensioen gaat. Datzelfde geldt natuurlijk bij een verhuizing”.  

De problemen zijn het minst groot in universiteitssteden (patiëntenstop bij 16,67%) en woongemeenten die vaak als welvarend worden gezien (18,18%). Ook valt op dat er in de grote steden zoals Amsterdam, Groningen en Rotterdam juist vaker een overschot lijkt te zijn. Hier geeft 31,67% van de tandartspraktijken aan juist actief op zoek te zijn naar nieuwe patiënten. 

Alle details van het onderzoek vind je hier: https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/onderzoek/patientenstop-tandartsen

Back to top button