Bewoners vliesgevelwoningen in de wijk Opwierde Zuid Appingedam willen meer verduurzaming

Appingedam – Bijna de helft van de huiseigenaren van een zogenaamde vliesgevelwoning in de wijk Opwierde Zuid in Appingedam kunnen zich niet vinden in de versterkingsmaatregelen die de NCG momenteel probeert door te voeren in hun wijk. Ze hebben daarom een petitie getekend waarin alternatieve versterkingsvoorstellen worden geëist die leiden tot meer verduurzaming in relatie tot gasloos wonen. De petitie is opgesteld door de klankbordgroep “Huiseigenaren Opwierde Zuid”, een groep medebewoners uit de wijk, die zich voornamelijk inzet voor de veiligheid en duurzaamheid van alle particuliere woningen in de wijk.

De nieuwe kabinetsplannen bieden de mogelijkheid voor betere verduurzaming. Voor het eind van de kabinetsperiode wil het kabinet 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar gasvrij kunnen maken of in ieder geval zodanig energie-efficiënt maken dat ze op korte termijn gasloos gemaakt kunnen worden. Dan is het logisch dat je begint in deze wijk, is het standpunt van de klankbordgroep. Zo niet, dan krijgen de eigenaren op termijn nog een keer te maken met overlast als de huizen op termijn alsnog van het gas af moeten. Bovendien bespaar je veel kosten als de twee operaties in één keer worden uitgevoerd.

In het huidige versterkingsplan worden de vliesgevelwoningen voorzien van een zogenaamde “boekensteun” op de kopgevels van de hoekwoningen. Door middel van deze steunen wordt het gehele woonblok ingeklemd waardoor, volgens de NCG, het gehele blok weer voldoet aan de vereiste veiligheidsnorm. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande constructies zoals de verdiepingsvloeren en het dak, die samen zorgen voor de verbinding met de boekensteunen. Daarnaast is per vliesgevelwoning € 7.000,- voor verduurzaming toegezegd. Te weinig, aldus de klankbordgroep. Om de woningen minimaal geschikt te maken om van het gas af te kunnen is veel meer nodig. De oproep aan de minister is dan ook om de daad bij het woord te voegen en de verduurzamingsoperatie te koppelen aan de versterkingsoperatie, noodzakelijk om deze woningen weer toekomstperspectief te bieden, passend in de wijk.

Het streven is om de petitie aan minister Eric Wiebes aan te bieden.

Back to top button